نیروهای مدافع خلق به ۴ شهید عرصه متینا ادای احترام کرد

ه.پ.گ ضمن اعلام اسامی ۴ گریلای شهید حملات هوایی روز ٣٠ دسامبر ٢٠٢٠ خاطرنشان کرده است:"رفقایمان مشعل آزادی، عدالت و دمکراسی خلق‌ها را در رفیع‌ترین قله‌‌ها برافراشته‌اند."

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی ۴ گریلای شهید را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"٣٠ دسامبر ٢٠٢٠/ ١٠ دی ١٣٩٩ ارتش اشغالگر ترک منطقه کیسته در عرصه متینا را با هواپیماهای جنگنده به سختی بمباران کرد. در نتیجه حملات هوایی رفقایمان رِناس تایلان، سربست کرماشان، زاگرس شنگال و رِناس آندوک به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: بشار عبید

   کد سازمانی: زاگرس شنگال

   محل و سال تولد: موصل

   نام مادر – نام پدر: طرفه - عبید

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ دسامبر ٢٠٢٠ / متینا

   نام و نام خانوادگی: کامران نجفی

   کد سازمانی: سربست کرماشان

   محل و سال تولد: کرماشان

   نام مادر – نام پدر: فرصت - ناصر

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ دسامبر ٢٠٢٠ / متینا

   نام و نام خانوادگی: ساواش بینگُل

   کد سازمانی: رِناس آندوک

   محل و سال تولد: موش

   نام مادر – نام پدر: سُنگُل – صباح‌الدین

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ دسامبر ٢٠٢٠ / متینا

   نام و نام خانوادگی: سیدخان چتال

   کد سازمانی: رِناس تایلان

   محل و سال تولد: ادنه

   نام مادر – نام پدر: شیریناز - خالص

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ دسامبر ٢٠٢٠ / متینا

میهنمان کوردستان از سوی نیروهای منطقه اقتدارپرست و هژمونگرای بین‌المللی به ۴ بخش تقسیم شده است. نیروهای کهنه‌پرستِ استعمارگر سیاست‌های سبعانه خود را به اشكال گوناگون علیه خلقمان به اجرا گذاشته‌اند و برای دور کردن خلقمان از هویت خود، برای بیگانه‌کردن آنان با حقایقش و ریشه‌کن کردن آنان از هیچ اقدامی چشم‌پوشی نمی‌کنند. خلقمان در تمامی بخش‌ها علیه نیروهای استعمارگر مقاومتی تاریخی را از خود نشان داده‌اند و اینچنین از موجودیت خود دفاع کرده‌اند. با این هدف چندین قیام و عصیان را برپا کرده‌اند، علیه حملات سنگین دشمن ایستادگی بزرگی را از خود به نمایش گذاشته است. نست قیام و عصیان به نسل‌های امروز رسیده و واقعیت خلق کورد رزمنده و ارتشی گریلا را خلق کرده است. درخت آزادی پ.ک.ک که رهبر آپو بذر آن را کاشته است و شهیدانمان با رنج و خون خود آنرا آبیاری کرده‌اند با این واقعیت‌ها به ثمر نشست.

رهبر آپو مدرنیته دولتگرا و سیاست‌های جنایتکارانه نیروهای استعمارگر را که در کوردستان به اجرا گذاشته شده‌اند به شیوه‌ای عمیق مورد واکاوی قرار داده است، واقعیت دشمن را به شیوه‌ای عریان در مقابل دیدگان قرار داده و بر این مبنا نیرومندترین خلق و شکست‌ناپذیرترین مقاومت تاریخ را خلق کرده است. با آفرینش واقعیت خلق کوردستان که بر مبنای جنگ انقلابی خلق به مبارزه ادامه می‌دهد به حسابخواهی هزاران ساله از نیروهای هژمونگرا و استعمارگر پرداخته است. شهیدان قهرمانمان نیز با تمام وجود به جنبش مقاومت و انتقام رهبر آپو ایمان آورده‌اند و از چهاربخش میهن گردهم جمع شده‌ و به صفوف مبارزه آزادیخواهی پیوسته‌اند. تا آخرین نفس خود راه حقیقت را ادامه داده‌اند و خوف و ترس را به قلب بدخواهانِ قاتل انداخته‌اند. رفقا رِناس آندوک، سربست کرماشان، زاگرس شنگال و رِناس تایلان علیرغم تمامی سیاست‌های جنگ ویژه دشمن راه سنگ مقاومت خلقشان را پی گرفته‌اند و بر این مبنا به کوهستان‌های کوردستان آمده‌اند. از مناطق گوناگون میهنمان به صفوف مبارزه آزادیخواهی کوردستان ملحق شده‌اند. هر چهار رفیق به فلسفه والای رهبر آپو و اجرای آن که به مانیفست آزادی تمامی بشریت و آزادی خلقمان و خلق‌های دیگر می‌باشد در عرصه عمل یقین داشتند و در این راه تمامی وجود خویش را در راه مبارزه آزادی کوردستان فدا کرده‌اند."

در ادامه اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:"رفقایمان رِناس آندوک، سربست کرماشان، زاگرس شنگال و رِناس تایلان با حضور در صفوف مبارزه آپویی که از سرحد تا متروپل‌های ترکیه، از دشت موصل تا کوهستان‌های روژهلات کوردستان آوازه‌اش در تمامی میهن گسترش یافته است با مواضع و پراتیک مبارزاتی خویش به گریلاهای پیروز این مرحله مبدل شده و پرچم آزادیخواهی شهیدان را به رفقای رهرو راه خود به امانت سپرده‌اند و به کاروان شهیدان ملحق شده‌اند.

مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقای شهید و خلق میهن‌دوستمان در هر چهار کوردستان اعلام می‌داریم و یکبار دیگر با آرمان‌های شهیدان تجدید پیمان می‌کنیم."