نیروهای مدافع خلق: دلیلا، کاوندا، سارا و ایرش راه سربلندی را به ما نشان دادند

ه.پ.گ هویت چهار گریلای شهید ٣٠ اکتبر ٢٠١٨ را منتشر کرده و می‌افزاید:"با مبارزاتشان از میراث مقاومت صیانت کردند و راه سربلندی را به ما نشان دادند. رفقا دلیلا، کاوندا، ایرش و سارا به ستاره‌های همیشه درخشان مقاومت مقدس ما مبدل شده‌اند."

مرکز مطبوعات و رسانه نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) با صدور اطلاعیه‌ای هویت چهار گریلای شهید را اعلام کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

"روز ٣٠ اکتبر ٢٠١٨/ ٨ آبان ١٣٩٧ در بمباران مناطق حفاظتی مدیا رفقایمان دلیلا، کاوندا، سارا و ایرش به شهادت رسیدند.

مبارزه آزادیخواهی کوردستان جنبش بی‌وقفه مقاومت است. فرزندان قهرمان خلقمان با حضور خود در صف مقدم جنگ هر بار سیاست‌های انکارگرایانه و امحاگرانه دولت فاشیست و اشغالگر ترک که صدها سال است علیه خلق کورد ادامه دارند را خنثی کرده‌اند. این مقاومت همچنین آینده خلقمان را روشن کرده و به آن امید بخشیده است. در واکنش به هر حمله‌ای به خلق تاریخی و سرزمین مقدسمان فرزندان قهرمان کوردستان از هر چهار بخش کوردستان به مناطق گریلایی شتافته‌اند و همیشه پاسخ‌های لازم به حملات دشمنان را داده‌اند. گریلاهایی ما با تکیه بر خط مقاومت و سربلندی رهبر آپو مبارزه‌ای بی‌مانند را به پیش برده‌اند که سرچشمه امید خلق‌های ستمدیده مبدل گشته است.

بدون شک مقاومت مقدس ما با صرف هزینه‌های بزرگی این سطح از سربلندی رسیده است. شهیدان قهرمانمان با رنج و مقاومت بزرگ دولت وحشی و قاتل ترکیه را با شکست روبرو کردند. در مقابل حملات دشمن بدون تردید به میدان آمدند، پرچم آزادی را بلندی کردند و با مبارزات خویش از میراث مقاومت صیانت به عمل آورده و راه سربلندی را به ما نشان دادند. رفقایمان دلیلا، کاوندا، ایرش و سارا به ستاره‌های همیشه درخشان مقاومت مقدس ما مبدل شده‌اند."

رفیق دلیلا اهل ماکو که در روژهلات کوردستان دارای ریشه همیشه زنده مقاومت است در میان خانواده‌ای میهن‌دوست و اصیل کوردستانی بزرگ شده است. در کودکی به داستان‌های قهرمانان کورد گوش فرا داده و خیلی زود با واقعیت‌های کورد و کورستان آشنا شده است. همچنین در خانواده‌ای زحمت‌کش بزرگ شده و به همین دلیل با مفهوم رنج آشنا شده است. با این هدف که خلق و خاک کوردستان را از گزند حملات دشمنان محافظت کند سال ٢٠٠٧ به صفوف گریلا پیوست و در مدتی کوتاه با مبدل شدن به یک فرمانده به سمبل نیرومند زن آزاد مبدل گشته است. برای آنکه ایدئولوژی آزادی زن را در شخصیت خود برجسته نماید به ژرف‌اندیشی پرداخته است. با گشاده‌رویی، صبر و تلاش خود در مدتی کوتاه همیشه با رفقایش روابطی گرم برقرار کرده است و در هر عرصه‌ای به وظایف انقلابی عمل کرده و بدون کاستی آنانرا به انجام رسانیده است. رفیقمان با پرسش‌های خود، با تحقیقاتش به یادگیری رفقا نیز کمک کرده است، به یکی از نمایندگان نیرومند دارای شخصیت ملیتان آپویی و فرمانده یژا ستار مبدل گشته است.

رفیق کاوندا در میان خانواده‌ای مقاومتگر در موش متولد شده و در اوان جوانی همچون یک جوان کورد با واقعیت دولت فاشیست ترک آشنا شده است. علی‌رغم سن کم به واکاوی پرداخته و در مدتی کم به این نتیجه رسیده است که تنها راه مبارزه موثر با رژیم استعمارگر ترک پیوستن به صفوف گریلاست و از اینرو در سال ٢٠١۵ به صفوف گریلا ملحق شده است. رفیقمان عاشق طبیعت کوردستان بود و برای اخراج از اشغالگران از این خاک رنج و مبارزه‌ای خستگی‌ناپذیر نمود. برای آشنایی هر چه بیشتر با کوردستان از هیچ تلاشی مضایقه نکرد و در زمانی کوتاه نقش پیشاهنگی را بر عهده گرفت. با شخصیت ساده و فروتن، با صداقت خویش به رفیقی مبدل شده بود که تمامی همرزمانش وی را دوست بدارند و به وی احترام بگذارند. رفیق کاوندا شخصیت زن جوان آزاد را در شخصیت خویش به ثمر رساند و همچون یک رفیق الگو در قلب تمامی رفقا جای گرفته است.

رفیق سارا در منطقه کربوران استان مردین در میان خانواده‌ای میهن‌دوست متولد شد. در سن جوانی به سیاست‌های کثیف دولت استعمارگر ترک پی برد و برای جنگ علیه این سیاست‌ها مدتی در مبارزات جوانان جای گرفته است. با گذشت زمان به خصائل مبارزاتی دست یافت و آنانرا در خود نهادینه کرده است. رفیق سارا فریب دروغ‌های سیستم مدرنیته سرمایه‌داری را نخورد و در دومین سال تحصیل در دانشگاه حقوق از آن دست کشید و سال ٢٠١۵ به سوی کوهستان‌های آزاد کوردستان رهسپار شده است. از روز پیوستن به صفوف گریلا اهتمام ویژه‌ای را به نیرومندی فکری و جسمی خود داده است. از گابار تا متینا، از متینا تا گاره در کوهستان‌های این منطقه فعالیت کرده است. در فعالیت‌های آموزشی مبتنی بر پارادایم دمکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواهی زن به ژرف‌اندیشی پرداخته است. همیشه تلاش نموده است تا این پارادایم را به درستی بفهمد، آنرا بیان نموده و عملی کند. به مسئله زن اندیشیده است، برای مبدل شدن به گریلایی کارامد به آموزش خود پرداخته است و تلاش‌های بسیاری را صرف کرده است. به شخصیتی مصمم، رادیکال، آموزنده و خوشرو مبدل گشت و تمامی رفقا وی را دوست داشتند.

رفیق ایرش در منطقه عادلجواز استان بدلیس در خانواده‌ای میهن‌دوست متولد شد. همزمان با کارگری برای خانواده در فعالیت‌های حزب نیز جای گرفته است. رفیق ایرش در مقابل سیاست‌های همگون‌سازانه و نابودگرانه دولت ترک همیشه در جستجوی راه مبارزه بوده است، در جریان فعالیت‌ها دستگیر شده و سپس راه عرصه‌های مبارزه را در پیش گرفت و به صفوف گریلا در کوهستان‌های آزاد ملحق شد. رفیق ایرش که سال ٢٠٠٧ به صفوف گریلا ملحق شده بود به شدت تحت تأثیر زندگی گریلایی قرار گرفت و تلاش وافری را صرف رفاقت و تقویت آن نموده است. در فعالیت‌‌های آموزشی بر مبنای فلسفه رهبر آپو به پرورش خود پرداخته و شخصیت خود را از لحاظ تأثیرات سیستم کاپیتالیستی مورد واکاوی قرار داده است. رفیق ایرش همیشه پیشرفت را سرمشق خود قرار داده در عرصه عمل نیز آنرا نشان داده است. برای درک نیازهای گریلای مدرن و عمل به آن تلاشی بس بزرگ نمود. شرایط دشوار را سپری کرد و از هر لحاظ به الگویی برای رفقایش مبدل گشت. رفیق ایرش بر اساس معیار زندگی آزاد با رفقای زن رفاقتی صادقانه کرده و به همین دلیل از سوی رفقای زن مورد احترام خاصی بوده است.

مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده‌ گرامی رفقایمان دلیلا، کاوندا، سارا و ایرش و سپس به عموم خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم که مبارزه رفقای شهیدمان را در دیهیم پیروزی جشن گیریم."

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: قدر سلوی

   کد سازمانی: کاوندا سرحد

   محل و سال تولد: موش

   نام مادر – نام پدر: گُلشاه - عبدالرحیم

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ اکتبر ٢٠١٨ / مناطق حفاظتی مدیا

   نام و نام خانوادگی: بلال بالکچ

   کد سازمانی: ایرش تولهلدان آکچرا

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: مقبوله - خالص

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ اکتبر ٢٠١٨/ مناطق حفاظتی مدیا

   نام و نام خانوادگی: قیمت کایا

   کد سازمانی: سارا ساوشکا بوزان

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: سلما - اسماعیل

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ اکتبر ٢٠١٨/ مناطق حفاظتی مدیا

   نام و نام خانوادگی: نظیفه بلخکانلو

   کد سازمانی: دلیلا چیا

   محل و سال تولد: ماکو

   نام مادر – نام پدر: زینب - حجی

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ اکتبر ٢٠١٨/ مناطق حفاظتی مدیا