پارلمان عراق جنایات داعش جنگی داعش را به عنوان نسل‌کشی ایزدیان پذیرفت

پارلمان عراق، جنایات جنگی داعش علیه زنان و کودکان ایزدی و اقلیت‌های دینی دیگر را به عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت پذیرفت

پارلمان عراق روز گذشته طی برگزاری نشستی لایحه پذیرش جنایات جنگی داعش علیه زنان و کودکان ایزدی و اقلیتهای دینی دیگر را به عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت پذیرفت. طبق این قانون زنانی که توسط داعش دستگیر شده و سپس نجات پیدا کرده‌اند، از حمایتهای ویژه قانونی برخوردار می‌شوند. برهم صالح ریاست جمهوری عراق در رابطه با تصویب این لایحه بیانیهایی را منتشر و خوشحالی خود را از تصویب آن ابراز کرده است.

برهم صالح در حساب تویتری خود در رابطه با تصویب این لایحه از سوی پارلمان عراق نوشت: تلاش‌ها برای اطلاع از سرنوشت مفقودین و حمایت از قربانیان باید ادامه یافته و مجرمان باید به مجازات برسند.