پژاک: نسل‌کشی حلبجه مجدانه اهمیت مبارزات امروز خلق کورد را یادآور می‌شود

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به مناسبت نسل‌کشی حلبجه با صدور بیانیه‌ای از خلق کورد خواست که با حمایت از نیروی فدایی گریلا و تقویت انقلاب «ژن، ژیان،‌ آزادی»، راه آزادی خویش را هموار و عاملان و آمران جنایاتی چون نسل‌کشی حلبجه را به سزای اعمالشان برساند.

متن کامل بیانیه پژاک درخصوص قتل‌عام حلبجه به این شرح است:

درحالی از واقعه نسل‌کشی حلبجه یاد می‌کنیم که امسال سال مبارزه و انقلاب در مسیر صیانت از حلبجه‌هاست و نوروز به‌مثابه نماد همان مبارزه شکوهمند تاریخی و معاصرمان جلوه می‌کند. حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) یاد و خاطره شهیدان حلبجه را گرامی‌دارد و مبارزه در مسیر آزادی را گسترش می‌دهد.

بی‌شک واقعه نسل‌کشی حلبجه که در تاریخ ۱۶ مارس ۱۹۸۸ بدست رژیم ستمگر بعث عراق انجام گرفت و طی آن قریب ۵ هزار انسان بی‌گناه به شهادت رسیدند، زخمی ناسور بر پیکره خلق کورد و لکه ننگی در کارنامه رژیم‌های استبدادی است. حملات شیمیایی به حلبجه بدست رژیم صدام حسین با پشتیبانی برخی کشورهای هژمونی وقت انجام شد. امروز کماکان بعضی از آن قدرت‌های هژمونی به جنگ‌افروزی در کوردستان و سیر نسل‌کشی علیه کوردها ادامه می‌دهند و صدام‌های دیگری علیه خلقمان هیولاوار به میان آورده‌اند. هنوز هم همان دول اجازه توقف ارابه جنگ در کوردستان را نمی‌دهند.

تازمانی که خلق کورد با اندیشه و عمل مجدانه تاریخی  و معاصر خویش جهت ممانعت از شکل‌گیری انفال‌ها و حلبجه‌های دیگر مبارزاتش را گسترش ندهد، شکل‌گیری حلبجه‌های دیگر همچنان تهدیدمان خواهدکرد. دیروز صدام‌ها و امروز اردوغان‌ها و خامنه‌ای‌ها بزرگترین تهدید‌ها هستند. قطع‌یقین امروز نظام‌های نسل‌کشی حاکم بر چهاربخش کوردستان به انحاء مختلف به نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی خلقمان در هر صورت ممکن ادامه می‌دهند. جامعه بین‌المللی نیز دیروز در قبال واقعه دردناک حلبجه و امروز در خصوص جنگ‌های پرمخاطره علیه کوردها سکوت کرده‌اند. حلبجه از یک سو حافظه تلخ قتل‌عام برای خلقمان است و از دیگر سو به مثابه نماد مبارزه، اراده‌مندی، بقای موجودیت و دوباره‌زیستن جلوه می‌کند. نمادبودن حلبجه و کوهستان‌های مأمن مبارزه در کوردستان در راه آزادی انسان به هم گره‌خورده‌اند. تنها جایی که بتوان در آن اراده را تقویت نمود، مبارزه را شکل داد و کورد آزاد را پرورد، کوهستان‌های رفیع میهن‌مان است. نسل‌کشی حلبجه مجدانه اهمیت مبارزات امروز خلق‌کورد را با تکیه بر نیروی فدایی گریلا یادآور می‌شود. تاریخ و بشریت در این راه، وظیفه سنگینی بر دوش خلق‌کورد نهاده تا برای خلق‌های تحت ستم، پیشاهنگی نماید.

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) ضمن محکوم‌کردن واقعه نسل‌کشی حلبجه، خواهان ارائه مناسب‌ترین خدمات لایق به تک‌تک مصدومین بمباران شیمیایی هست که هنوز هم زخم‌های آنها التیام نیافته. ما همیشه برای صیانت از خلق و میهن دمکراتیک‌ و انسان‌دوستمان آماده بوده‌ایم و هستیم. نیروی گریلای ما نیروی فدایی جهت ممانعت از نسل‌کشی‌هایی است که از سوی صدام‌های امروز خلقمان را تهدید می‌نماید. حملات شیمیایی آشکار و بی‌محابای ترکیه علیه نیروهای گریلا و نیز حمله بیوشیمی رژیم ایران به مدارس نمونه‌ها و نشانه‌های بارز همان تهدیدهای عملی هستند. لازم است خلقمان با اهتمام بیش از پیش، به مبارزات خویش ادامه دهد و با ارج‌نهادن به نماد و حافظه زنده حلبجه، با حمایت از نیروی فدایی گریلا و تقویت انقلاب «ژن، ژیان،‌ آزادی» که انقلاب هرچهاربخش کوردستان است، راه آزادی خویش را هموار سازد و عاملان و آمران جنایاتی چون نسل‌کشی حلبجه را به سزای اعمالشان برساند. در آستانه نوروز، با یادی لایق و شایسته از حلبجه و شهدایمان، آتش انقلاب را شعله‌ور سازیم.