راهپیمایی احترام به اراده پایان یافت‌‌‌: کنش‌‌ها ادامه خواهند داشت

راهپیمایی احترام به اراده به پایان رسید. ریاست مشترک کل دم پارتی، تولای حاتم اوغوللاری در این راهپیمایی سخنرانی کرد و بیان داشت که اراده خلق کورد هدف گرفته می‌شود و کنش‌های آنان علیه این امر ادامه خواهند داشت.

راهپیمایی احترام به اراده

«راهپیمایی احترام به اراده» که علیه مصادره شهرداری جولمرگ به پیشاهنگی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها ‌(دم‌ پارتی) آغاز شده بود، در مرکز جولمرگ با دادن بیانیه به پایان رسید. صدها نفر به مقابل استانداری جولمرگ آمده و بیانیه دادند. ریاست مشترک دم پارتی شعبه جولمرگ، هومریا آرموت از کسانی که علیه غصب اراده خلق در این راهپیمایی مشارکت کردند، تشکر کرد و اعلام نمود که مبارزه آنان علیه غصب اراده خلق ادامه خواهد داشت.

حاتم اوغوللاری نیز سخنرانی کرد و ابراز نمود‌‌‌: ‌‌«در همه جای ترکیه علیه قیم‌ها واکنش نشان داده می‌شود، بدلیل اینکه این امر تنها مشکل کوردها‌، دم پارتی و جولمرگ نیست. انتصاب قیم، نقض حق انتخاب و روند انتخابات ما است. با این امر تهدیدی علیه شهرداری استانبول و یا حتی ازمیر نیز ایجاد می‌شود. فراخوان ما برای هرکسی اینست که به اراده خلق احترام بگذارند. ما امروز راهپیمایی ۹ روزه خود را به پایان می‌رسانیم. تحصن‌های ما ادامه خواهند داشت. در چهارسوی ترکیه مبارزه ما ادامه خواهد داشت.