راهپیمایان به مرسین رسیدند: بدون رهبر زندگی میسر نیست

کسانی که از شهرهای اطراف برای «راهپیمایی آزادی» حرکت کرده بودند، به مرسین رسیدند، چندین بار شعارهای «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و «درود، درود، به امرالی هزار بار درود» و «با جان و‌ دل همراهت هستیم ای رهبر» را سردادند.

جناح چوکورووای «راهپیمایی آزادی» که برای رفع انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار می‌شود و دست‌یابی به آزادی جسمانی وی بسوی گَملیک صورت می‌گیرد، به شهر مرسین رسید. افرادی که از آدانا و هاتای و عثمانیه و دیلوک حرکت کرده بودند با وجود تمامی موانع ایجاد شده از سوی پلیس به مرسین رسیدند. پس از آن‌که پارک اوزگور کوچوک که قرار بود اطلاعیه در آن قرائت گردد، از سوی پلیس محاصره شد، جمعیت در مقابل ساختمان حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (ه‌َدَپ) در منطقه‌ی آکدنیز، تجمع کردند.

جمعیت با ریاست مشترک کل حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (هَ‌دَ‌پ) تولای حاتم اوغللاری و‌ نمایندگان پارلمان پریهان کوجا و علی بوزان و کاموران تانهان جمع شدند. در خیابان‌ها شروع به راهپیمایی کردند و پلیس خواست برای این راهپیمایی مانع ایجاد نماید و به همین سبب بین جمعیت و پلیس درگیری ایجاد شد. پلیس جمعیت را محاصره کرد و جمعیت نیز با شعار «با مقاومت پیروز می‌شویم» و «فشارهای شما ما را متوقف نمی‌کند» و «زنده باد مقاومت زندان» و «با جان دل همراهت هستیم، ای رهبر» را سرداند‌، مردم حاضر در منازل نیز از بالکن خانه‌هایشان با سردادن شعار حمایت خود را ابراز داشتند.

تولای حاتم اوغللاری به صادر شدن ممنوعیت فعالیت از سوی استاندار مرسین اعتراض نمود ‌‌و گفت: «امروز برای رفع انزوای امرالی و آزادی جسمانی آقای اوجالان، در جای جای ترکیه، اطلاعیه و راهپیمایی و فعالیت انجام خواهیم داد. فردا به سوی گَملیک خواهیم رفت. تا رفع نشدن انزوای امرالی، به مبارزه ادامه خواهیم داد.»

در زمان سخنرانی تولای حاتم اوغللاری جمعیت شعار «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و «درود، درود، به امرالی هزار بار درود» را سردادند.