رژیم ترک بر تداوم اسارت لیلا گووَن پافشاری کرد

اعتراض به زندانی کردن لیلا گوون رئیس مشترک کنگره‌ی جامعه ی دمکراتیک ک.ج.د و درخواست آزادی وی توسط دادگاه دولت ترکیه رد شد.

وکلای لیلا گوون علیه صدور حکم زندان برای لیلا گوون در دادگاه عالی، به این حکم اعتراض کرده بودند، اما اعتراض وکلای او توسط دادگاه دولت ترکیه رد شد.

وکلا برای اعتراض به این حکم به شعبه‌ی ۱۰ دادگاه احکام کیفری ترکیه رفته بودند، اما این دادگاه اعتراض وکلا را رد کرده بود. دادگاه اعلام کرده بود، هیچ اشتباهی در این حکم رخ نداده است و با همین بهانه اعتراض وکلا را رد کردند.

رژیم ترک لیلا گوون را به ۲۲ سال و ۳ ماه زندان محکوم کرده است.