شهید عاکیف مامو زاگرس: لازم است هر کس برای حمایت از کارزار آزادی رهبر آپو بپاخیزد

شهید عاکف مامو زاگروس (خدر خرینگه) از پیشاهنگان جنبش آپویی در روژهلات کوردستان در فایلی صوتی که از وی به جای مانده است در مورد جایگاه رهبر آپو و وظیفه ملت کورد سخن گفته است.

شهید عاکف مامو زاگرس (خدر خرینگه) از پیشاهنگان جنبش آپویی در روژهلات کوردستان و از بنیان‌گذاران پژاک (حزب حیات آزاد کوردستان) و همچنین جامعه‌ جوانان روژهلات کوردستان (ک.ج.ر) که‌ در پاسخ به توطئه‌ی بین‌المللی در سال ۱۹۹۹ میلادی، راه مبارزه‌ در کوهستان‌های آزاد کوردستان را قاطعانه‌ در پیش گرفت و در این راه با نثار جان خویش در سال ۲۰۰۶ میلادی در قلعه‌ی مقاومت کوردستان (قندیل) بر اثر رویداد طبیعی سیلاب به‌ کاروان شهیدان راه آزادی کوردستان پیوست و اینچنین اثبات کرد که‌ آزادی با نثار جان و گذشتن از منیت و خودخواهی معنادار خواهد بود و اینگونه‌ آزادی به‌ وقوع خواهد پیوست.

شهید عاکف در آخرین فایل‌های صوتی برجای مانده از وی، در خصوص اهمیت حقیقت رهبری در کوردستان و دلایل حمایت از رهبر آپو، فریاد شناخت برمی‌آورد و اینگونه‌ از مقاومت و تلاش‌های رهبر آپو که‌ حقایق کوردستان و تاریخ سیاه استعمارگری دراین سرزمین داد سخن می‌‌دهد و زحمات رهبری را به‌ کندن سیاه چاله‌های تاریخ با سوزن، توصیف می‌کند و با چنین زحماتی، هویت حقیقی انسان مستعمره‌ را که‌ به‌ حالتی فاقد گفتن، دیدن و شنیدن درآورده‌ شده‌ را در اذهان شناسانده‌ و برعکس سیستم سلطه‌گر سرمایه‌داری، انسانی را می‌آفریند که‌ جامه‌ی شوم مستعمرگی را پاره‌ کرده‌ و در مقابل نظام استعمارگر جهانی، سر برآورده‌اند.

همچنین رهبر آپو را به‌ عنوان سمبل مبارزی خستگی‌ناپذیر و مقاومتی جاودانه‌ در این راه پر فراز و نشیب یاد کرده‌ است. شهید عاکف اذعان می‌دارد که‌ خلق کورد در این مقطع از تاریخ که‌ فاقد فرزندی بود که‌ راه پیروزی را آشنا باشد، رهبر آپو را سرچشمه‌ی امید معرفی کرده‌ و اینگونه‌ به‌ واسطه‌ی تلاش‌هایش به‌ آفریدن مبارزی آزاد، کوردی آزاد و زنی آزاد، همت گماشت، همچنین رهبر آپو را تنها در شخصی نمی‌بیند، بلکه‌ به‌ عنوان آیینه‌ی تاریخ که‌ از یادها پاک نمی‌گردد، توصیف می‌کند.

شهید عاکف در وصف رهبر آپو ادامه‌ می‌‌افزاید؛ روح شهیدانی که‌ با نثار خونشان به‌ آفرینش راهکارهای نوین مبادرت ورزیده‌اند و در این راه لحظه‌ای توقف نکرده‌اند، در نهاد رهبر آپو جاریست و اینگونه‌ رهبر آپو به‌ هویت، شرف، اراده‌، چشم و گوش و زبان خلقی که‌ ترور شده‌ بود، مبدل شد.

در ادامه‌ به‌ نقش و جایگاه کورد آزاد که‌ در شخصیت رهبر آپو نهادینه‌ گردیده‌ و اینگونه‌ فریاد مبارزه‌گری جهت تکوین هویت و شرف را در گوش‌های ما زمزمه‌ می‌کند که‌ رهبر آپو مائیم و باید میخ‌های این مصلوب را درآوریم . شهید عاکف رهبر آپو را همچون آفتابی برای خلق‌های ستم دیده‌، معرفی و تاکید می‌کند که‌ هیچکس قادر به‌ گرفتن نور و گرما از خورشیدمان نیست.

شهید عاکف در پایان به‌ هستی و موجودیت رهبر آپو به‌ عنوان هویت، هستی، تاریخ، شرف، اراده‌، آزادی و همه‌ کس و همه‌ چیز ما یاد کرده‌ و در فراخوانی اعلام می دارد که‌ در کارزار حمایت از رهبر آپو از هویت، هستی، تاریخ، شرف، اراده‌ و آزادی خود دفاع نمائیم و اینچنین همه‌ با هم، هم صدا فریاد برآوریم که‌: ”بدون رهبر آپو نخواهیم زیست” و اینگونه‌ نقش خود را در جهت زدود لکه ننگین توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو ایفا نمائیم و آزادی‌مان را قطعی نمائیم.

منبع: pjak.eu