شکنجه در مرزهای روژهلات: یک کولبر به قتل رسید

سربازان رژیم استعمارگر ترکیه دو کولبر اهل روژهلات کوردستان را در مناطق مرزی استان وان دستگیر کرده و آنان را تحت شکنجه قرار دادند. حسن کچلانلو، پدر سه فرزند  به دلیل شکنجه‌های وحشیانه نظامیان ترک جانباخت

کولبران کورد که از مناطق مرزی استان اورمیه وارد شمال کوردستان در استان وان شده بودند توسط نظامیان رژیم ترک دستگیر شدند. برپایه‌ی گزارش‌ها دو کولبر کورد به نام‌های حسن کچلانلو (٣۵ ساله) و بهرام صمدی صبح دیروز در محله شیخ‌جسه بخش چالدران استان وان دستگیر شدند. این دو سپس مورد شکنجه‌های وحشیانه نظامیان ترک قرار گرفتند.

به دلیل شکنجه‌های وحشیانه سربازان ترک صورت بهرام صمدی خون‌آلود شد و آثار کبودی بر بدن آشکار شده است. همچنین بر بدن وی زخم‌های عمیقی دیده می‌شود. حسن کچلانلو کولبر دیگر نیز که پدر سه فرزند است به دلیل شکنجه‌های سبعانه جانباخت. بهرام صمدی و جنازه حسن کچلانلو در مرز تحویل داده شدند.

بستگان این دو کولبر وحشیگری سربازان ترک را تأیید کردند. یکی از بستگان کولبرها گفته است که سربازان ترک این دو کولبر را پس از دستگیری بشدت مورد شکنجه قرار داده‌اند و یکی از آنان جان خود را از دست داده‌ است.

به گفته یک روستایی اهل منطقه که خود شاهد رویداد بوده است سربازان ترک در پایگاه صدات نزیح‌اوزترک این دو کولبر را دستگیر و شکنجه کرده‌اند.