شورای جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها: از اعتصاب کنندگان حمایت می‌کنیم

شورای جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها، فراخوانی را منتشر کرده و خواهان حمایت از زندانیانی شد که در مقابل تحمیل انزوا بر امرالی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت زندانیان پ.ک.ک و پاژک که در مخالفت با انزوای سنگین بر رهبر آپو از ۲۷ نوامبر آغاز شده است همچنان ادامه دارد. شورای جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها، در شبکه‌های اجتماعی خود فراخوانی را منتشر کرده و خواستار حمایت از اعتصاب کنندگان شد.

درخواست‌های آنان و ما یکی هستند

شورای جوانان در فراخوان اعلامی خود نوشته است: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در مخالفت با انزوا در دهمین روز خود قرار دارد. بیایید با روح کمال‌ها، مظلوم‌ها و خیری‌ها در محلات و میادین از مقاومت شکوهمند زندانیان سیاسی حمایت کنیم. خواست‌های زندانیان خواسته‌های ما هستند. زنده باد مقاومت زندان.