سلامت توران روزنامه‌نگار در شهر جزیر بازداشت شد

روزنامه‌نگار، سلامت توران، در ساعات بامداد در منطقه جزیر در شهرستان شرنخ توسط پلیس ترکیه بازداشت شد.

پلیس ترکیه صبح امروز به خانه توران در منطقه چَم‌کورکه (نوح) یورش برد و خانه را بازرسی کرد.

سلامت توران روزنامه‌نگار که پس از بازرسی‌ها بازداشت شده بود به اداره امنیت استان منتقل شد.

دلیلی مبنی بر بازداشت توران ارائه نشده است.