وکیل فیگن یوکسکداغ: باید حکم صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا اجرا شود

ازگی گونگوردو وکیل مدافع فیگن یوکسکداغ در رابطه با ادعانامه کوبانی گفت: ما مننظر یک حمله بودیم، به همین دلیل دچار شگفتی نشدیم. اما در هر حال باید حکم دادگاه حقوق بشر اروپا اجرا شود.

دادگاه حقوق بشر اروپا در ۲۱  دسامبر۲۰۲۰ حکمی را صادر کرده بود که به موجب آن لازم است صلاح‌الدین دمیرتاش فورا آزاد شود. اما بعد از ابلاغ حکم ادگاه حقوق بشر اروپا و بعد از ۸ روز در اقدامی جدید در رابطه با پرونده تحقیق و تفحص کوبانی ادعا نامه جدیدی علیه اعضای رهبری حزب دمکراتیک خلق‌ها تنظیم شد. دادستانی کل جمهوری در آنکارا، علیه ۲۷ نفر از سیاستمداران کورد و از جمله روسای مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها، فیگن یوکسکداغ و دمیرتاش این ادعانامه را تنظیم کرده است.

وکیل فیگن یوکسکداغ ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با ادعانامه تنظیم شده از سوی دادستانی جمهوری آنهم بعد از صدور دادگاه حقوق بشر اروپا اظهار داشت: بعد از صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا آنها پیش‌بینی می‌کردند که با اقدام غیر منتظره‌ای روبرو شوند. گونگوردو وکیل فیگن یوکسکداغ  در این رابطه اظهار داشت با توجه به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، مراجعه آنها به دادگاه برای آزادی فیگن یوکسکداغ بدون پاسخ دادن به ادعانامه‌ای از این دست تنظیم شده است.

گونگوردو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ما از طریق آژانس خبری آنادولو اطلاع پیدا کردیم که ادعانامه جدیدی علیه این افراد تنظیم شده است. البته ما متعجب نشدیم. ما هیچ سندی نداریم که نشان دهد قوه قضائیه ترکیه مستقل است. حاکمیت مستقیما در سیستم قضائی کشور مداخله می‌کند. دو روز بعد از آنکه رئیس جمهوری در این باره اظهار نظر کرد، ادعا نامه جدید تنظیم شد.

وکیل فیگن یوکسکداغ در بخش دیگری از اظهار خود خود افزود: اما ادعا نامه تنظیم شده به هیچ نحوی نمی‌تواند بر حکم صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا تاثیرگذار باشد. زیرا اظهارات دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با روزهای ۶-۸ اکتبر کاملا شفاف هستند. گونگوردو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرده است که ترکیه با لغو مصونیت پارلمانی نمی‌تواند محاکمات این افراد را از سر بگیرد. اما در رابطه با دوره حضور در پارلمان هر موقع تحقیق و تفحصی را می‌توانند آغاز کنند. با این وجود نمی‌توانند مانع از تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا بشوند.

گونگوردو همچنین اعلام کرد که آنها می‌توانند تمامی تحقیقهای انجام شده را در قالب ادعا نامه تنظیم کنند، اما نمی‌توانند مانع از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا شوند. آنچه که در این باره باید انجام داد اینست که حکم دادگاه حقوق بشر اروپا باید به اجرا درآمده و باید دستور عدم پیگرد صلاح‌الدین دمیرتاش و در مجموع تمامی سیاستمداران حزب دمکراتیک خلق‌ها صادر شود.

ناگزیر از اجرای این حکم هستند

رجب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با صلاح‌الدین دمیرتاش اظهار داشته بود: ما دست به حمله متقابلی می‌زنیم. گونگوردو با اشاره به این سخنان اظهار داشت: این سخنان اردوغان در مقابله با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا بوده است، اما در این رابطه هر چه در مقابله با این حکم در توان داشته باشند، باز ناگزیر به اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا هستند و در صورتیکه این تصمیم را اجرا نکنند، احتمال دارد که ترکیه از شورای اتحادیه اروپا اخراج شود و این مسئله نیز بر خلق‌های ترکیه تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل ما خواستار اجرای هر چه زودتر حکم دادگاه حقوق بشر اروپا هستیم.

منبع: MA