وزیر امور خارجه سابق سوئد‌: لازم است به اراده خلق احترام گذاشت

وزیر امور خارجه سابق سوئد، آنن لینده در ارتباط با مصادره اراده خلق در شهر وان گفت‌: ‌«لازم است به اراده خلق که در انتخابات آن را تعیین کرده است، احترام گذاشت.»

وزیر امور خارجه سابق سوئد، آنن لینده در حساب کاربری خود در رسانه‌های مجازی پیامی را منتشر ساخت و گفت‌: ‌«ریاست مشترک دم پارتی برای شهرداری کلانشهر وان که در انتخابات پیروز شده بود از سوی شورای انتخابات ‌‌(دولت ترکیه) از سِمَت خود برکنار شده است. لازم است به اراده خلق که در انتخابات آن را تعیین کرده است، احترام گذاشت.‌»