باغچه‌های هَوسَل‌ و برج‌های آمد وارد “فهرست میراث جهانی در معرض خطر شدند”

یونسکو پیشنهاد داده است که برج‌های شهر آمد و باغچه‌های هَوسَل‌ که از سوی دولت ترکیه ویران شده‌اند، وارد “فهرست میراث جهانی در معرض خطر شدند”.

برج‌های آمد و باغ‌های هَوسَل‌ که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند، در فهرست “میراث جهانی در معرض خطر” قرار خواهند گرفت. یونسکو پس از بررسی برج‌ها و بناهای تاریخی منطقه‌ی سور در شهر آمد که بسیاری از بناهای ثبت شده در آن به نام “نوسازی” تخریب شده و بتن  شده‌اند، پیش‌نویس از تصمیم درباره‌ی‌ برج‌ها و باغ‌های شهر تهیه کرده است.

در این گزارش از تخریب سخن‌گفته شده است، برج‌ها و باغ‌های هَوسَل‌ باید از طریق "فهرست میراث جهانی در خطر" محافظت شود.

این تصمیم که هنوز یک پیش نویس است، قرار است در نشست مرکز باستان شناسی فرهنگی که در ۹ سپتامبر در شهر ریاض پایتخت عربستان برگزار می‌شود، تایید شود.