مرگ‌ومیر بر اثر آلودگی هوا در ایران بیشتر از مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی است

​​​​​​​هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد، در حال حاضر تعداد کسانی که بر اثر آلودگی هوا می‌می‌رند بیشتر از تعداد کسانیست که بر اثر تصادفات رانندگی جان می‌سپارند

هاشمی به آمار دقیق مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا اشاره نکرد اما اخیرا محمود رضا پیروی دبیر کل جمعیت هلال احمر اظهار کرده بود که مرگ و میر ناشی از تصادفات طی دو سال اخیر به ۱٨ هزار نفر رسیده است.

 

پیروی گفته بود، در سالهای گذشته مرگ و میر ناشی از تصادفات تا ۱۶ هزار نفر کاهش یافته بود اما طی دو سال اخیر تعداد جان باخته‌ها تا ۱٨ هزار نفر افزایش یافته است.