مهاباد زادروز عبدالله اوجالان را گرامی داشت

جوانان مهاباد به مناسبت ۴ آوریل سالروز تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اقدام به کاشت نهال کردند

صبح امروز ١۶ فروردین (۴ آوریل) جمعی از جوانان آپویی مهاباد با کاشت نهال سالروز تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را گرامی داشتند. جوانان مهاباد همزمان سالروز تأسیس پژاک را به آحاد خلق کورد بویژه روژهلات کوردستان تبریک گفتند.

امروز ٧١مین سالروز تولد عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد است. خلق کورد در روژهلات کوردستان علاوه بر اینکه در این روز میلاد عبدالله اوجالان را گرامی می‌دارند سالروز تأسیس حزب حیات آزاد کوردستان را نیز جشن می‌گیرند.

زنان و جوانان مهاباد پس از آشنایی با افکار و ایده‌های عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و شرکت در مبارزات انقلابی پژاک مقطع نوینی از مبارزه آزادیخواهی را رقم زده‌اند و در این راستا ده‌ها دختر و پسر مهابادی جان خود را فدای انقلاب رهایی‌بخش کوردستان و ملت دمکراتیک نموده‌اند.