کنگره ملی کردستان؛ رژیم ترکیه با آتش بازی می‌کند

در بیانیه ک.ن.ک آمده است:"خلق کردستان در انتخابات مارس ٢٠١٩ یک بار دیگر شهرداری‌های را نهادی برای خدمت به خلق مبدل کردند، اردوغان و هم‌قطارانش تاب شکست بزرگ این انتخابات را نیاوردند و دوباره به شهرداری‌های کردستان حمله‌ور شده و آنانرا اشغال کردند."

   شورای مدیریت کنگره ملی کردستان در رابطه با غصب شهرداری‌های سه کلانشهر کردستان از سوی رژیم نژادپرست ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد.

   متن بیانیه کنگره ملی کردستان به این شرح است:
   "روز ١٩ آگوست ٢٠١٩ حکومت اردوغان در سه کلانشهر آمَد، وان و مردین به کودتای سیاسی علیه اراده خلق کردستان دست زده و سه عنصر خویش را به جای روئسای مشترک شهرداری که برگزیده خلق بودند گماشت. رفتار حکومت آ.ک.پ، تصمیم وزیر کشور ترک و سیاست‌های تجاوزگرانه اردوغان نفرت و کینه دولت جمهوری ترکیه علیه کردها و کردستان را اشکار ساخت.

   سال ٢٠١۶ نیز به دستور حکومت اردوغان شهرداری‌های کردستان غصب شده و قیم‌های دولت در آنها به کار گماشته شدند. خلق کرد یکبار دیگر در ٣١ مارس ٢٠١٩ با صدای رسا روئسای مشترک شهرداری‌های خویش را برگزیدند و به چپاولگری قیم‌ها پایان دادند. قیم‌های رژیم اردوغان به درازای سه سال شهرداری‌ها را غارت کردند، مال و اموال شهروندان را برای منافع خویش بکار گرفتند. خلق کردستان در انتخابات مارس ٢٠١٩ به ستمگری دولت ترک در شهرداری‌ها پایان دادند و آنانرا به نهادی برای خدمت به خلق مبدل کردند. اردوغان و همقطارانش توان تحمل این شکست بزرگ را نداشتند، از اینرو دوباره به شهرداری‌های کردستان حمله‌ور شده و آنانرا اشغال کردند.

   حکومت اردوغان مدتی مدید است حملاتی بی‌حد و مرز و نامشروع و وحشیانه علیه ملت کردستان را در تمام عرصه‌ها پیش گرفته است. خلق کردستان را بدون وقفه از آسمان هدف بمباران قرار می‌دهد، حملات اردوغان و باغچلی تنها به شمال کردستان محدود نشده‌اند. اکنون درصدد اشغال تمام روژاوای کردستان و غصب اراده خلق روژاوا هستند. با تمام توان در تلاش برای غصب اراده خلق جنوب کردستان می‌باشند. از اینرو ضروریست کردها تهدیدهای حکومت اردوغان/باخچلی را مشاهده کرده و با همبستگی در برابر آنان ایستادگی کنند.

   رفتارهای اردوغان به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستند. اردوغان و باخچلی شریکش کارزار نابودی کرد و کردستان را به اجرا گذاشته‌اند و در عمل آنرا پیروی می‌کنند. هر جا که کردها نماینده اراده خویش باشند هدف حمله حکومت اردوغان قرار می‌گیرند. حمله اخیر به شهرداری‌های آمد، وان و مردین کودتای بزرگی بر علیه اراده خلق کردستان است. سیاست مذکور بیانگر این واقعیت است که آنان به رویکرد ضددمکراتیک و سرپیچی خویش ادامه می‌دهند.

   رفتارهای آنان تنها علیه اراده خلق کردستان نمی‌باشند. آنچه روی می‌دهد جنبش دمکراسی‌خواهی را در تمام ترکیه مورد تهدید قرار داده است. فلذا لازم است تمام دمکراسیخواهان ترکیه، دوشادوش خلق کردستان علیه سیاستهای اردوغان/باغچلی ایستادگی کنند و حملات سبعانه و نژادپرستانه آنان را تقبیح نمایند.

   ما همچون کنگره ملی کردستان به دولت ترکیه یاداور می‌شویم که این سیاست بازی کردن با آتش است. باید فورا به خصومت با خلق کردستان پایان دهید و اراده خلق کرد را به رسمیت بشناسید. بگذارید روئسای شهرداری‌های آمد، وان و مردین به کار و فعالیت خویش ادامه دهند.

   اردوغان و باخچلی نیک بدانند که قیم‌هایشان به هیچ عنوان مورد قبول واقع نخواهند شد. روئسای مشترک شهرداری‌های آمد، وان و مردین همان افرادی هستند که در انتخابات ٣١ مارس ٢٠١٩ با ر‌أی قاطع خلق برگزیده شده‌اند."

   کنگره ملی کردستان از نیروهای دمکراتیک خواست تا با خلق کردستان ابراز همبستگی و در برابر زورگویی و بی‌عدالتی حکومت اردوغان و باخچلی سکوت نکنند. همچنین نیک بدانند که گره کور بحران‌ها و تنش‌های خاورمیانه حکومت اردوغان و رژیم ترکیه‌اند.

   کنگره ملی کردستان در پایان از آحاد خلق کردستان دعوت به عمل اورده است که به تمام انحا فعالیت‌های دمکراتیک و مشروع خویش علیه رژیم ترکیه را گسترش داده و از نمایندگان واقعی اراده خلق و روئسای مشترک شهرداری‌ها حمایت کنند.