«آزه» یک فرمانده، یک انقلابی و شیفته کوهستان‌ها بود

آزه یک فرمانده و انقلابی زن است. در ازمیر چشم به جهان گشوده است، دانشگاه را رها می‌کند و در سال ۱۹۹۷ به صفوف حزب گارگران کوردستان می‌پیوندد. زنی انقلابی و کوهستانی که در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ همراه با ۱۲ نفر دیگر از رفقایش به شهادت می‌رسد

آزه ملازگرد در سال ۱۹۷۶ در ازمیر متولد می‌شود و در چاناک قلعه با جنبش پ.ک.ک آشنا می ‌شود. آزه ملازگرد که نام واقعی وی «آسلی اوزکایا» است، دانشجوی جفرافیا بود که در ۱۸ مارس دانشگاه را ترک و تصمیم به پیوستن به انقلاب را می‌گیرد. در سال ۱۹۹۷ به عرصه رهبری در سوریه عزیمت می‌کند. در دوران بیست ساله انقلابیگری خود تمامی مناطق کوردستان را زیر پا می‌گذارد و نیروهای گریلا را فرماندهی می‌کند. برای آزادی خلق خود در کوهستانها به دنبال ریشه‌های خود بود و برای آزادی خلقهی کهن، در بسیاری از مناطق به فعالیت دست می‌زند. هزاران گریلا، هزاران جنگجوی کوردستان وی را به عنوان زنی کوهستانی و زنی پیشاهنگ می‌شناختند.

آزه ملازگرد در چاناک قلعه با گروهی از دوستانش به صفوف حزب کارگران کوردستان ملحق می‌شود. البته او در زمان دانشجویی نیز تحت تاثیر افکار و اندیشه‌های رهبر خلق کورد قرار گرفته بود. آسلی اوزکایا با آموزشهای برگرفته از رهبری، با استعداد و درک خود، در بسیاری از مناطق کوردستان وظایف و مسئولیتهای بزرگی را برعهده گرفت.

آموزش هزاران زن توسط آزه

آسلی اوزکایا با شور و حرارت انقلابی، با تزهای آزادی، صدها رزمنده، صدها زن کوهستانی، صدها گریلای کوردستانی را آموزس داد. او هم انقلابی و هم یک فرمانده عملی جنگ بود. با کودکان کودک، با بزرگترها برزگ بود. جنگ را برای دفاع از جامعه و کوردستان به شیوه‌ای درست تعریف کرده بود. کوهستان‌های زاگرس، منطقه بهدینان تا بستا و کوههای شمال کوردستان شاهد رفاقت‌های وی با آزادی بودند.

آزه ملازگرد زمانیکه در کوه‌ها بود ترانه هورامان را برای رفقایش می‌خواند. هر زنی، هر انقلابی، هر فرماندهی، با مبارزه خود جهانی می‌شود. ازه ملازگرد نیز زنی کوهستانی بود که همواره با ترانه هورامان شناخته می‌شود. یکی انقلابی و یک فرمانده نظامی یا یک زن کوهستانی، در کوهستان‌های کوردستان همیشه جهانی است. فرمانده کوهستانی با فرهنگ کوردستان، با کوهستان‌های خود و با مبارزه خود جهانی شد.

شهادت در منطقه بستا

آسلی اوزکایا در کوه‌های کوردستان، فرمانده و انقلابی بیست ساله، در مقابله با عملیات وسیعی که در ۳ نوامبر ۲۰۱۷ در منطقه بستا اغاز شده بود مقاومت نمود. در این عملیات دهها هزار کنترا گریلا، جاش و مزدور و نظامیان ترک حضور یافتند. این عملیات مدت یک هفته ادامه یافت. فرمانده آزه ملازگرد، در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ همراه با ۱۲ نفر دیگر از رفقایش به شهادت رسیدند.