خط و نشان کشیدن دادستان ایران برای گرانی

وضعیت اقتصادی در ایران و مشکلاتی که گریبان طبقات مختلف اجتماعی را گرفته است، باعث شده زندگی مردم روز به روز سخت‌تر شود.

نگاهی به قیمت‌ها در ایران نشان می‌دهد که بهای مواد خوراکی از پارسال تاکنون بیش از دو برابر شده است. افزایش قیمت مواد خوراکی به این معناست که تعداد بیشتری به زیر خط فقر رانده شده و نمی‌توانند ملزومات اولیه زندگی را تهیه کنند. دادستان کل کشور بجای آنکه توضیحی بدهد گفته که باید با گرانفروشی برخورد کرد. او نگفته که این برخوردهای امنیتی در گذشته چقدر فایده داشته است؟

کسانی که کار و مسکن ثابتی ندارند بیش از همه به حاشیه رفته‌اند. بسیاری اجاره مسکن ندارند و تهیه مواد خوراکی هرروز دغدغه همان روز آنهاست. خیلی‌ها نمی‌توانند بخاطر نداشتن پول دفتر و کتاب و خودکار، کودکانشان را به مدرسه بفرستند. میلیون‌ها کودک کار از همین خانواده‌ها می‌آیند. تعداد نامعلومی هزینه‌ای درمانی خود را ندارند، آنها جانشان را از دست می‌دهند یا از بیماری‌ها رنج می‌کشند و لطمات جسمانی می‌بینند.

شهروندان زیر زیر خط فقر، عمدتا نامرئی زندگی می‌کنند، نه بخاطر تعداد کمشان، بلکه عدم برخورداری از هیچگونه امکانی برای اعتراض و دیده شدن. دسترسی آنها به لوازم ارتباط جمعی خیلی محدود شده یا بکلی وجود ندارد. آنها قربانیان صف اول حکومتی هستند که با سرکوب اعتراضات داخلی و خرج کردن پول و افزایش قدرت نظامی خود، دارد قلدری می‌کند. همان حکومت، بسیاری از مردمش نان شب ندارند بخورند.

در طول چهار دهه، مقامات ایرانی همیشه بهانه های برای وضعیت بد اقتصادی آورده‌اند. اول می‌گفتند دارند دزدی‌های شاه را جبران می‌کنند، بعد گفتند در جنگ با عراقیم، بعدش از سازندگی کشور حرف زدند و اکنون انگشت اتهام بسوی همه دراز است به غیر از نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی که خود مسئول این وضعیت‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در هفتە‌های اخیر پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، قیمت کالاهای مصرفی گران و گرانتر شده است.

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور دیروز در پاسخ به خبرنگاران که چه توضیحی در مورد گرانی‌های اخیر دارند، گفته دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید پشت پرده گرانی‌ها را دنبال کنند.

او خواست که با گرانفروشی برخورد قهری شود اما نگفت با مسئولین حکومتی که مردم آنها را مسئول وضع فعلی می‌دانند چطور می‌شود برخورد کرد؟