نمایندگان باورمندی‌های مزوپوتامیا در همبستگی با شنگال؛ 'شنگال خط قرمز کوردهاست'

نمایندگان هر کدام از طیف‌های مسیحی، هورامانی‌ها، فیلی‌ها، یارسانی‌ها، مسلمانان سنی و علویان کوردستان در پانل پلتفرم باورمندی‌های مزوپوتامیا شرکت کردند و خواستار دفاع از دستاوردهای خلق شنگال شدند.

فعالیت‌های کوردستانی‌ها و دوستان آنان علیه تهدیدهای موجود در شنگال ادامه دارند. مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال در ٢٣ نوامبر بیانیه‌ای منتشر کرده و از نقشه اشغالگرانه مشترک پ.د.ک-حکومت عراق و ترکیه در شنگال سخن گفته بود.

با افزایش نگرانی‌ها در مورد شنگال، پلتفرم باورمندی‌های مزوپوتامیا نمایندگان هر کدام از جوامع ساکن مزوپوتامیا گردهم آمدند و نشست مشترکی را برگزار کردند.

در این نشست در مورد چگونگی سیاست‌ورزی کوردها برای خنثی کردن نقشه‌های کثیف اشغالگران و خودفروشان کورد گفتگو شد.

'شنگال خط قرمز است'

در نشست اعلام شد که رژیم ترکیه از طریق جریان سیاسی خودفروش کورد در شنگال درصدد بازی تازه‌ای است و جامعه ایزدی باید در مقابل نقشه‌های کثیف دشمنان و بدخواهان مورد حمایت واقع شود. شرکت کنندگان خاطرنشان کردند که شنگال خط قرمز کوردهاست و مسئله ایزدی‌ها برای خلق کورد موضوعی حساس و حیاتی است.

در این نشست افراد زیر شرکت کرده بودند: حسو ابراهیم رئیس مشترک شورای اجرایی خودمدیریتی دمکراتیک شنگال، حاجی چلیک رئیس مشترک جوامع ایزدی در آلمان، شیخ لقمان از ریش سپیدان ایزدی، شیخ مرشد خزنوی از ریش سپیدان مسلمان سنی، دمیر چلیک رئیس مشترک فدراسیون جوامع علوی کوردستان، یعقوب ماتح رئیس مشترک اتحادیه سریانی‌های عراق، زردشت هورامی نماینده پلتفرم هورام، ملا اوغور پیرآنا پیر علوی‌های کوردستان، ساسان مهرانی نماینده پلتفرم یارسان، ملا داوود نماینده جمعیت اسلامی کوردستان، محمد یامان پیر از ریش سپیدان علوی، محمد نوری نماینده جامعه فیلی کوردستان در اروپا.