پلتفرم دمکراتیک خلق‌های ایران: آزادی زنان ایران، آزادی و راه رهایی مطلق جامعه ایران است

در بیانیه آمده است: قیام مدرن مردم ایران، نه تنها پایه های رژیم استبدادی موجود را به لرزه درآورده است، بلکه جهان را در شوک فرو برده است. تمامی احزاب طبقاتی محور، ناسیونالیست محور نیز در پس گردوغبار برخاسته از مبارزات زنان، ناپدیدار گشته‌اند

پلتفرم دمکراتیک خلق‌های ایران در بیانیه‌ای با تقدیر از خیزش سراسری مردم ایران، مراتب همدردی خود را با خانواده جانباختگان اعلام نموده و بر تداوم خیزش تا تحقق آزادی تأکید کرده است.

متن بیانیه پلاتفرم دمکراتیک خلق‌های ایران به شرح زیر است:

"چرا «ژن، ژیان، آزادی»؟

مردم ایران با تمام قوا، در برابر استبداد حاکم قد علم کرده‌اند. آنان هزینه آزادی را با خون خود، با خون فرزندانشان می‌پردازند. این قیام تمامی مرزهای طبقاتی، ملی-اتنیکی و سیاسی و حزبی را در هم شکسته است. زیرا که بر پایه آشکارترین چالش قرن یعنی آزادی زنان بنا شده است. “آزادی زن، آزادی جامعه است!” و این استراتژی شعار مشترک مردم ایران است؛ “ژن، ژیان، آزادی!”. جامعه‌ای که در آن زنان فاقد حقوق برابر نباشند، هرگز به دمکراسی نخواهد رسید. مبارزه‌ای که زنان نیز در صف مقدم آن نباشند، به آزادی ختم نمی‌شود. بنابراین ژینا (مهسا) امینی، پرچم مشترک آزادی جامعه ایران است.

قیام مدرن مردم ایران، نه تنها پایه های رژیم استبدادی موجود را به لرزه درآورده است، بلکه جهان را در شوک فرو برده است. تمامی احزاب طبقاتی محور، ناسیونالیست محور نیز در پس گردوغبار برخاسته از مبارزات زنان، ناپدیدار گشته‌اند. مردم ایران و قیام آنان به محوریت آزادی زنان نشان داد که تئوری‌های قرون نوزدهم و بیستم جهت آزادی‌های طبقاتی و رهایی ملی، قدیمی و اکسپایر شده‌اند. آزادی زنان غایب باشد، زندگی و آزادی اجتماعی و طبقاتی نیز وجود نخواهد داشت.

جامعه کوردستان نشان داد که بار دیگر موتور دمکراسی خاورمیانه هستند!

مردم کوردستان در طی حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی، در کنار خلق‌های دیگر ایران با شدیدترین سرکوب و ماشین اعدام روبرو بوده‌اند. اما بار دیگر با خیزش خود علیه ظلم موجود بر زنان در قتل ظالمانه ژینا امینی، نشان دادند که هرگز در برابر ظلم و طناب دار سر خم نکرده و نمی‌کنند.

قیام زنان، اتحاد خلق‌های ایران را مستحکم‌تر کرده است!

 در حالی که رژیم متکی بر سیاستهای کلاسیک تفرقه افکنی خود در صدد ایجاد شکاف در صفوف مشترک مردم ایران است و می‌خواهد خلق‌های ایران را با تحریک مسائل ناسیونالیستی، از هدف اصلی خود منحرف سازد و بویژه سرمایه گذاری عظیمی بر اختلاف افکنی میان کوردها و ترک‌ها انجام داده است، مردم غیور تبریز قلب آذربایجان قهرمان آگاهانه شعار می‌دهند که “آذربایجان بیدار است، پناه کوردستان است!”.

خلقهای ایران و تک‌تک آزادیخواهان ایران در گوشه و کنار این سرزمین با پشتیبانی از مردم کوردستان و با شعار آزادی برای خود و زنان، نشان دادند که با خون خود، با جان خود، پرچم آزادی ایران را برافراشته نگه خواهند داشت و آزادی زنان ایران، آزادی و راه رهایی مطلق جامعه ایران بوده و خواهد بود.

پلتفرم دمکراتیک خلق‌های ایران، از جان و دل به قیام مردم ایران درود می‌فرستد و به تمام‌ خانوادهای شهدای راه آزادی که توسط رژیم استبداد، در خون خود غلتیده‌اند تسلیت گفته و با آرزوی پیروزی مطلق مظلومان ایران بر ظالمان حکومتی، این طلوع آزادی را گرامی می‌دارد.

زنده‌باد مردم ایران

زنده‌باد آزادی

زنده‌باد «ژن، ژیان، آزادی»"