"سرزمین یار و عشق پاک"؛ مقاله‌ای در پیوند با نقش آیین باستانی یارسان در جنبش آزادیخواهی کوردستان

گولان سنه عضو کژار در مقاله‌ای تحت عنوان "سرزمین یار و عشق پاک" که در وبسایت پژاک منتشر شده به آیین یارسان بعنوان یک آیین کهن در کوردستان پرداخته است. او نقش این آیین باستانی در جنبش آزادیخواهی کوردستان را مورد ارزیابی قرار داده.

مقاله‌ای تحت عنوان "سرزمین یار و عشق پاک" با قلم گولان سنه، در وبسایت رسمی حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شده است.

گولان سنه با اشاره به عطوفت، مهربانی و مهمان‌نوازی باورمندان یارسان، نوشته است: مردمی خونگرم در بخشی از خاک کوردستان زندگی می‌کنند که به آیین یارسان که کلمه‌ای اوستایی است اعتقاد دارند، مردمانی میهن‌دوست که برابری و آزادی انسان‌ها را اساس اعتقادات خود قرار داده‌اند.

 عضو کژار در ادامه‌ی مقاله‌ی خود می‌نویسد: سرگذشت قابل توجه باوه‌ یادگار شباهت زیادی به شرح حال حضرت عیسی دارد، روایت شده که باوه ‌یادگار از دانه انار خلق شده و انار هم از سوی پیروان یارسان از ارزش خاصی برخوردار است.

او می‌افزاید در جوامع یارسان حقوق زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و زنان در تمام امور جامعه همیشه پیشگام هستند، آنها تنها در چهارچوب خانه محصور نشده‌اند.

گولان سنه همچنین به جشن خاونکار اشاره کرده که برایش قابل توجه بوده و نوشته که سالانه صدها تنبور نواز در مراسم این جشن دور هم جمع شده و با نواختن این ساز جذاب و خواندن اشعار عرفانی، فضایی معنوی ایجاد می‌کنند که توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کنند.

او می‌گوید جنبش آزادیخواهی کوردستان با رهبری عبدالله اوجالان که بر مبنای جامعه‌ی آزاد و شخص آزاد شکل گرفته، زمینه را برای تمام انسان‌ها جهت دستیابی به هویتشان هموار می‌کند. زنان و جوانان باورمند به آیین یاری با اتکا بر عقایدشان همواره وظایف میهنی خود در راه آزادی خلق‌ها و رسیدن به جامعه‌ای دمکراتیک را به جا آورده‌اند.

گولان سنه در پایان مقاله‌ی خود آورده است، شهیدانی که جامعه یارسان طی سال‌های اخیر در راه مبارزات آزادیخواهانه اهدا نموده، اثبات کننده عزم و اراده‌ی مردم یارسان در راه رسیدن به زندگی آزاد است.