تا زمانیکه مسئله کورد حل نشود مسائل دیگر حل هم حل نخواهند شد

کمال گوکسوی رئیس سندیکای «گنل ایش» در مرسین اظهار داشت بحران اقتصادی باعث فشار شدیدی به جامعه شده است و تا زمانیکه مسئله کورد حل نشود، مسائل و مشکلات دیگر حل نخواهند شد.

کمال گوکسوی ریاست سندیکای کارگران خدماتی ترکیه  Genel-Îş در مرسین بحران اقتصادی در ترکیه را مورد ارزیابی قرار داده و اعلام نمود که حل مسائل و مکشلات ترکیه وابسته به حل مسئله کورد در این کشور است. گوکسوی در این باره خاطرنشان ساخت که ترکیه با مسئله فقدان دمکراسی مواجه بوده و بزگترین مشکل در این باره ناشی از عدم حل مسئله کورد است. تا زمانیکه مسئله کورد به شیوه ای دمکراتیک حل نشود، مسائل و مشکلات دیگر اقتصادی، فرهنگی و هنری و مسئله زن حل نخواهند شد. تمام این مسائل به هم مرتبط هستند.

طبقه کارگر و حقوق‌های کم

گوکسوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که مسئله کورد با طبقه کارگر در ارتباط بوده و در این باره خاطرنشان ساخت، بودجه اختصاص یافته برای جنگ را همه می‌بینند. این بودجه از طریق مالیاتهایی که از کارگران و کشاورزان گرفته می‌شود تامین می‌گردد.

گوکسوی در ادامه افزود: برای یک زندگی بهتر برای کارگران، لازم است که مسئله کورد سریعا حل شود. ما نمی‌توانیم در این باره سکوت کنیم. خیزش در مقابل جنگ و تلاش برای صلح طلبی ممنوع بوده و جرم پنداشته می‌شود. همین مسئله راه را بر دمکراتیک شدن ترکیه گرفته است. برای حل مسائل و مشکلات باید درها بر روی دمکراتیک شدن در ترکیه گشوده شود. تا راه برای دمکراتیک شدن در ترکیه گشوده نشود، ما نمی‌توانیم این مسئله را حل کنیم.

گوکسوی با اشاره به خط گرسنگی و فقر گفت: اکنون میزان حقوق پایه و دستمزدها در ترکیه ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ لیر ترک است. و این در حالی است که خط فقر ۱۲ هزار لیر است. برای کسب ۱۲ هزار لیر باید در یک خانواده ۲ نفر کار کنند و هر دو نفر هم ۶ هزار لیر دریافت کنند. گوکسوی خاطرنشان ساخت که کارگران بیش از هر زمان دیگری دچار فقر شده و جامعه در معرض انفجار قرار گرفته است.