۹۶ نفر در دو هفته جنگ در سومالی لند جان خود را از دست دادند

در جنگ بین شبه نظامیان دولت سومالی و نیروهای هوادار استقلال در سومالیلند، حداقل ۹۶ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.

سومالی لند در سال ١٩٩١ به طور یکجانبه استقلال خود را از سومالی اعلام کرد. سومالی لند که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده است، هنوز هم توسط بسیاری از کشورها یک ایالت سومالی محسوب می شود.

در منطقه لاس آنود سومالی لند جنگ سنگینی از دو هفته گذشته در جریان است.

مدیر یک بیمارستان محلی؛ احمد محمد حسن، با خبرگزاری فرانسه صحبت کرد و گفت که در درگیری بین شبه نظامیان تحت رهبری دولت سومالی و نیروهای طرفدار استقلال، ٩۶ نفر کشته و ۵۶٠ نفر زخمی شده اند.

دولت سومالی لند هفته گذشته به طور یکجانبه آتش بس اعلام کرد. دولت, شبه نظامیان دولت سومالی را مسئول جنگ می داند.

جنگ ماه گذشته پس از کشته شدن یک تاجر محلی آغاز شد. پس از این حادثه، شبه نظامیان می خواستند لاس آنود به کشور همسایه سومالی متصل شود.