انسداد ۳۵ کیلومتر دیگر از مرزهای یونان با ترکیه

دولت یونان اعلام کرد ٣۵ کیلومتر دیگر از مرزهای خود با کشور ترکیه را با سیم خاردار می بندد تا از ورود پناهجویان غیرقانونی جلوگیری کند.

دولت یونان اعلام کرد ٣۵ کیلومتر دیگر از مرزهای خود با کشور ترکیه را با سیم خاردار می بندد تا از ورود پناهجویان غیرقانونی جلوگیری کند. این تصمیم دولت یونان برای جلوگیری از ورود پناهجویان به خاک این کشور و به شیوەی غیر قانونی است.

یونان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان به کشورهای اروپای غربی است. حکومت آتن تصمیم گرفت تا مرزهایش را با سیم خاردار فولادی مسدود کند تا پناهجویان نتوانند به شیوەی غیرقانونی وارد خاک این کشور شوند.

تاکیس تئودوریکاکوس وزیر دفاع یونان در گفتگو با رادیو سکای اعلام کرد: در روزهای آتی به درازای رودخانەی میریچ و به طول ۳۵ کلیومتر دیگر، بخش دیگری از مرزهای یونان را با سیم خاردار فولادی مسدود می کنند.

طرح انسداد مرزها با سیم خاردار فولادی و به طول ۱۴۰ کیلومتر

دولت آتن اعلام کرد که راهکارهای فعلی ناکارامد و ناکافی بودە، لذا تصمیم گرفتەاست تا ١۴٠کیلومتر دیگر از مرزهایشان با ترکیه را با سیم خادار مسدود کنند. نیز گفت که سال گذشته حدود ۳۷و نیم کیلومتر از مرزهایشان را با سیم خادار مسدود کرده بودند.

بنابر اعلام واحد امنیت مرزی یونان، در سال ٢٠٢٢، ٢۵۶هزار نفر مهاجر از ترکیه آمده و سعی در عبور از رودخانەی میریچ و ورود به خاک یونان داشتەاند که با ممانعت حکومت یونان مواجه شدەاند.