جوانان آفریقا خواستار آزادی رهبر خلق کورد شدند

جوانان آفریقای جنوبی در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد» خواستار آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شدند.

کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد» با گذشت زمان بیش از پیش گسترش می‌یابد، سازمان جوانان سوسیالیستی اباهلالی باس مجوندولو، که سال ۲۰۰۴ برای حفاظت از ملیون‌ها تن از مردم فقیر آفریقای جنوبی تأسیس شد و دارای ۱۲۰ هزار عضو است، نشست خود را برگزار کرد و در آن به کارزار آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان درود فرستاد.

رهبر آزادی است

رئیس این سازمان، سیبو‌ زیکود، به مبارزات خلق کورد درود فرستاد. زیکود اعلام کرد که خواستار آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان هستند و گفت: «همان‌گونه که ماندلا را رهبر خطاب می‌کردیم، امروز عبدالله اوجالان برای ما رهبر آزادی است.»

یاد شهدا گرامی داشته شد

جوانان یاد عضو کوردیناسیون انجمن جوان و کوردیناسیون زنان جوان، سارا هوگر روحا و بیشنگ بروسک را که در سال ۲۰۲۳ در مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسیده بودند را گرامی داشتند.

فراخوان برای گسترش مبارزه

در این مراسم به نمایندگی از کمیته‌ی روابط خارجی جوانان روناهی سخنرانی انجام شد.

 این کمیته خواستار گسترش مبارزات انترناسیونالیستی شد.

در ادامه این کمیته از جوانان آفریقای جنوبی که از مبارزه برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان حمایت کرده‌اند، قدردانی کرد.