کنفرانس جهانی جوانان با برگزاری کارگاههای آموزشی ادامه دارد

همایش جهانی جوانان به همت روناهی و «جوانان تاریخ می‌نویسند» در دومین روز با برگزاری کارگاهها و برنامه‌های فرهنگی در پاریس ادامه دارد.

کنفرانس جهانی جوانان که در پاریس پایتخت فرانسه درحال برگزاری است، در دومین روز با برگزاری کارگاهها و برنامه‌های فرهنگی ادامه دارد. این همایش به همت مرکز روابط عمومی جوانان-روناهی و «جوانان تاریخ می‌نویسند» برگزار می‌شود. بر اساس اطلاعات برگزارکنندگان، این همایش در راستای جستجوی زندگی جایگزین در برابر جامعه سرمایه‌داری، تخریب طبیعت و تبعیض جنسیتی در جامعه با برگزاری کارگاههای آموزشی در روز دوم ادامه خواهد داشت.

روز دوم همایش با سردادن شعار «ژن ژیان آزادی» آغاز شد.

بیش از ۳۵۰ شرکت‌کننده از کشورهای مختلف عمدتاً از آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و خاورمیانه در این کنفرانس شرکت دارند. در دومین روز از اولین کنفرانس جهانی جوانان، کارگاههای زیر برگزار می‌شود:

پیش از ظهر:

* جوانان و سبک زندگی لیبرال

* در راه انقلاب زنان "ژن ژیان آزادی"

* جوانان و مسائل زیست محیطی

* جوانان و مبارزه مسلحانه با فاشیسم

* جوانان و آموزش و پرورش

* جوانان خاورمیانه در میانه جنگ جهانی سوم هستند

بعد از ظهر:

* جوانان و بحران اقتصادی

* جوانان و مهاجرت

* تاریخچه جوانان

* جوانان و انترناسیونالیسم

* جوانان و آزادی

* مشکلات جوانان در جوامع تحت ستم ملی و جوامع محلی

* مشکلات زنان جوان

در پایان امروز، جوانان همایش را با برنامه فرهنگی ادامه خواهند داد.

*********************************************