ما از مبارزات جوانان کورد سود می‌بریم

رومن کاتبارا که از جزیره ریونیون به کنفرانس جهانی جوانان پیوسته است، گفت که آنها از مبارزات جوانان کورد سود می‌برند و این یک الگو برای آنهاست.

یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس جهانی جوانان رومن کاتبارا اظهار داشت که از مبارزات جوانان کورد بهره برده‌اند.

رومن کاتبارا بر اهمیت این کنفرانس تاکید کرد و گفت: «در کوردستان، در لارییونیون، در مالی، در آمریکای لاتین یا در آسیا، هر کجا که باشد، وظیفه ما بسیج کردن جوانان برای پیشاهنگی مبارزات است.»

رومن کاتبارا همچنین گفت: «امپریالیسم جهانی است، به همین دلیل باید خودمان را سازماندهی کنیم و با هم در برابر این نظام ستمگر بایستیم». او از جوانان خواست تا مبارزه را افزایش دهند.

کاتبارا که یکی از اعضای پان- آفریقایی ها و سازمان مستقل کا اوبونتو است، گفت که آنها خواهان حق تعیین سرنوشت اقلیت‌های آفریقایی و، مبارزه برای آزادی جزیره رییونیون و ساختن جزیره هستند.

کاتبارا توضیح داد که کشورشان در سواحل ماداگاسکار هنوز تحت کنترل فرانسه است و گفت: «هر چیزی که مربوط به ماست، در پاریس تعیین می‌شود. به همین دلیل است که ما برای استقلال کشورمان، استقلال جزیره رییونیون مبارزه می‌کنیم. ما می‌خواهیم قدرت سیاسی خود را داشته باشیم و با نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشورمان مبارزه کنیم. این نابرابری هنوز از دوران برده‌داری تا سال ۲۰۲۳ ادامه دارد. این مبارزه به خاطر ماست.»

راهی برای مردم وجود دارد که برای خودشان سیاست بسازند

کاتبارا به ضرورت یک موضع و سازماندهی مشترک در برابر امپریالیسم اشاره کرد و گفت: «امپریالیسم جهانی است، به همین دلیل باید خودمان را سازماندهی کنیم و با هم در برابر این نظام ظالمانه موضع‌گیری کنیم. در مورد جوانان هم همینطور است. مشکل این است که جوانان غیرسیاسی شده‌اند، آنها از نظام استثماری و مشکلات مربوط به نظام سرمایه‌داری بی‌اطلاع هستند و در نهایت نمی‌دانند که باید بیشتر برای عدالت مبارزه کنند.

در بین جوانان ما چنین تقدیرگرایی وجود دارد. تقدیرگرایی که ظلم را می‌پذیرد و بیشتر مبارزه نمی‌کند . چند نفر در کنفرانس گفتند که جوانان در سیاست پیروز شده‌اند. اما ما می‌بینیم که جوانان در رییونیون از سیاست دور هستند، زیرا نخبگان سیاسی که مدت زیادی در کشور ما در قدرت بوده‌اند، فقط به خاطر منافع خود سیاست می‌کنند.. بنابراین اعتماد جوانان به سیاست از بین رفته است. اما ما خواهیم گفت که روش دیگری برای انجام سیاست وجود دارد. راهی وجود دارد که مردم برای خودشان سیاست انجام دهند.

به همین دلیل است که ما به عنوان کا اوبونتو می‌گوییم که جوانان باید مبارزه سیاسی را برای حقوق خود آغاز کنند. برای حق تعیین سرنوشت، حق شرافت، حق کار...»

کاتبارا معتقد است در این همایش با سایر تشکل‌های انقلابی ارتباط برقرار کردند و گفتند: «این کنفرانس برای ما بسیار مهم بود.»

ما از مبارزه در کوردستان قویا حمایت می‌کنیم

کاتبارا به جوانان کوردستان پیامی داد و گفت که آنها از مبارزه در کوردستان حمایت می‌کنند. کاتبارا گفت: «به هر نحوی ما از انقلاب آنها سود زیادی می‌بریم. در نهایت باید از آنها الگوبرداری کنیم و در عین حال از مبارزات آنها حمایت کنیم. همانطور که توماس سانکارا گفت: "جوانانی که به جنبش پیوسته‌اند ، قوی هستند. این جوانان از بمب اتم خطرناک‌ترند. در کوردستان ، در لا رییونیون، در مالی، در آمریکای لاتین یا در آسیا، هر کجا که باشد، وظیفه ما بسیج کردن جوانان برای رهبری مبارزات است.»