قهرمانی در کوبانی، امروز در زاپ ادامه دارد

مراسم سالگرد آزادسازی کوبانی در لندن برگزار شد. پیام «قهرمانی در کوبانی، امروز در کوه‌های کوردستان با شکوه تمام ادامه دارد» داده شد.

مجمع خلق کورد و جنبش جوانان انقلابی انگلیس (ت‌ج‌ش) به مناسبت هشتمین سالگرد آزادسازی کوبانی مراسمی را در ساختمان KCC برگزار کرد.

پوسترهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، پرچم‌های ی‌پ‌گ و ی‌پ‌ژ و تصاویر مبارزان ی‌پ‌گ که از انگلیس به روژاوا رفته و به شهادت رسیدند، در سالن آویخته شد. شعارهای «شهدا نمی‌میرند»، «زنده باد رهبر آپو» و «ژن ژیان آزادی » بدون وقفه سر داده شد. در این مراسم سخنرانی افتتاحیه به نمایندگی از ت‌ج‌ش انجام شد و گفته شد که قهرمانی و فداکاری در کوبانی امروز در کوه‌های کوردستان در زاپ، با شکوه تمام در برابر فاشیسم و ​​اشغالگری ادامه دارد.

سپس آسو کریمی و ارجان اکبال به نمایندگی از مجلس خلق کورد سخنرانی کردند.

در این سخنرانی‌ها یاد آرین میرکان را گرامی داشته و اعلام شد که خلق کورد در کوبانی به مبارزه انسانی علیه وحشیگری پرداختند.

در این مراسم همچنین اعلام شد که مبارزه علیه داعش، علیه فاشیسم اردوغان و دولت ترکیه و تمام عقب‌ماندگی‌ها انجام شد.

همچنین تاکید شد که زنان کورد در آزادسازی کوبانی پیشاهنگی تاريخی بر عهده داشتند و این پیشاهنگی منبع الهام برای مبارزات آزادی زنان در سراسر جهان شده است.

پس از پایان سخنرانی‌ها، میر سرحد و مروان شان روی صحنه حاضر شدند.