روهات روار: جنگ خلق انقلابی تنها راهکار در برابر رژيم ایران است

عضو شورای مدیریتی ک.ج.ر طی مصاحبه‌ای با آژانس خبری فرات نیوز اظهار نمود:"جوانان باید به صورتی رادیکال مواضع خود را در راستای تغییر و تحولی بنیادین اتخاذ نمایند. تنها راه در برابر رژیم ایران، انقلاب است."

رووهات روار عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی جوانان روژهلات کوردستان (ک.ج.ر) طی مصاحبه‌ای به سوالات ما در مورد حملات هوایی دولت ترکیه بر گریلاهای روژهلات کوردستان و آغاز دوره‌ی یازدهم مجلس رژیم ایران و ارتباط تصویری علی خامنه‌ای با نمایندگان دانشجویی پرداخت.

خبرگزاری فرات نیوز: طی روزهای اخیر در نتیجه‌ی حملات هوایی دولت ترکیه بر گریلاهای روژهلات کوردستان ۲ تن از گریلاهای روژهلات کوردستان و ۳ میهن‌دوست کورد به کاروان شهدا پیوستند. دلیل حملات هوایی دولت ترکیه بر گریلاهای روژهلات کوردستان چیست؟

روهات روار: ابتدا یاد و خاطره‌ی شهدا ریباز سنه و زنار بروسک و ۳ تن از همراهانشان که در حملات هوایی دولت ترکیه بر کو‌ه‌های آسوس به کاروان شهدا پیوستند را گرامی می‌داریم و با آرمان‌های آنان تجدید پیمان می‌کنیم. در مورد چرایی این حملات از سوی دولت ترکیه می‌توان گفت نخستین بار نیست که این حملات صورت می‌پذیرد بلکه در گذشته نیز دولت ترکیه حملاتی را صورت داده است. این حمله نشان از هجوم دولت ترکیه بر گریلاهای روژهلات کوردستان در راستای پاکسازی جنبش‌‌ آزادیخواه آپویی و خلق کورد شکل گرفته است. البته این هجوم با همکاری دولت فاشیست ترکیه و رژیم استعمارگر ایران به عمل آمده است. چنین هجومی نشان از سطح استعمارگری و دشمنی اشغالگران کوردستان در برابر اراده‌ی خلق کورد است. استعمارگران برای نابودی و انکار خلق کورد از هیچ اقدامی چشم‌پوشی نمی‌کنند و در این راستا از سیاست مشترکی پیروی می‌نمایند. بر این مبنا موضع و اتحادی راسخ و ملی از سوی خلق کورد و تمام احزاب و نیروهای کوردستانی در برابر استعمارگران کوردستان خصوصا در برابر دولت فاشیست ترکیه الزامی است. اتحاد به معنای پاسداری از ارزش‌های شهدا است. ملحق شدن در صفوف مبارزاتی گریلاهای جنبش‌ آزادیخواه آپویی می‌تواند به موضع آشکار و مستحکم جوانان در برابر دشمنان کوردستان مبدل گردد. ما نیز پاسخی راسخ با ارتقای سطح مبارزات به دشمنان در رابطه با شهدایمان خواهیم داد.

خبرگزاری فرات نیوز: به تحولات داخلی ایران بپردازیم، مجلس یازدهم رژیم ایران آغاز به کار نمود، به نظر شما با توجه به موقعیت کنونی رژیم ایران و وضعیت فعلی جامعه‌ی ایران و روژهلات کوردستان، مجلس ایران می‌تواند در راستای حل مشکلات و مسائل ایران و روژهلات کوردستان گام‌ بردارد؟

روار: انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ مشروعیتی نداشت. زیرا بیش از نیمی از جامعه در انتخابات حضور نیافتند. بدان معنی که اکثریت جامعه ایران و روژهلات کوردستان مشروعیت رژیم ایران را رد نموده‌اند. اکنون مجلس به شکلی فرمالیته شکل گرفته که اکثریت نمانیدگان را اصول‌گراها تشکیل می‌دهند. این مسئله بدان معنی است که مجلس با هدف ملیتاریزه‌ نمودن جامعه در راستای پیشبرد سیاست‌های رژيم ایران بر سر کار آمده است. این مجلس به جای چاره‌یابی مشکلات جامعه، سرکوب جامعه را مبنای فعالیت‌های خود قرار می‌دهد. اگر در کنار حضور اندک نمایندگان زن، جوانان و سایر خلق‌های ایران در این مجلس و تحریم انتخابات مجلس از سوی خلق کورد، مجلس بازهم شکل می‌گیرد و تشکیل جلسه می‌دهد بدان معنی است که این مجلس اراده‌ی خلق را مبنا و مبدا کار خود قرار نمی‌دهد. این مجلس پشتیبانی از سیاست‌های نظامی حکومت در راستای سرکوب و قتل‌عام خلق‌ها و ندای اعتراضی به مانند پیش از انتخابات را اساس قرار می‌دهد. قتل رومینا دختر نو‌جوان گیلانی و در کنار آن سرکوب زنان و جوانان و قتل کولبران در مرزهای روژهلات کوردستان همزمان با انتخاب رئیس مجلس گویای پیشبرد همین سیاست در آینده نیز می‌باشد. باید نیک دانست که چینش این مجلس نماینده‌ی خلق نبوده بلکه نماینده‌ی توسعه‌ی سیاست‌های حاکمیت است که در جهت تحقق اهداف‌شان، سرکوب هر چه بیشتر و قتل‌عام جامعه را رویکرد عمده‌ی خود قرار می‌دهند.

خبرگزاری فرات نیوز: از دیدگاه شما قتل رومینا و خودکشی زینب همزمان با آغاز به کار نمودن مجلس شورای اسلامی ایران چه پیامی دربردارد؟

روار: وجود ذهنیت مردسالار در رژيم ایران و فراهم نمودن زمینه‌ی خشونت و قتل از سوی مجلس که نمود عینی این مسئله قتل رومینا و خودکشی زینب دختر ۱۲ ساله‌ی ایلامی بود، نشان از تداوم سرکوب و ملیتاریزه‌نمودن جامعه با آغاز به کار نمودن مجلس و عدم مشروعیت نهاد قانون‌گذاری است.  از یاد نبریم که جوانان و زنان به عنوان نیروی پیشاهنگ جامعه انتخابات را تحریم نمودند. این موضع، در جامعه و پیشبرد و پیروی نمودن از این سیاست از سوی مجلس پاسخی به نسل جوانان بود. البته موارد فوق اولین و آخرین موارد نبودند بلکه خشونت همواره در سیستم ایران بوده و با توجه به ذهنیتی که بر سرکار است همچنان تداوم خواهد داشت.

خبرگزاری فرات نیوز: علی خامنه‌ای در روزهای اخیر با نمایندگان دانشجویان ارتباطی تصویری برقرار نمود که در این ارتباط خامنه‌ای از نقش تاثیرگذار جوانان در آینده‌ی کشور و جای‌گرفتن جوانان در تمامی امورات کشور در آینده بحث می‌نماید. با توجه به وضعیتی کنونی جوانان در ایران و روژهلات کوردستان و مواردی که به آن اشاره نمودیم، آیا جوانان تا چه سطحی در آینده‌ی ایران نقش و جای خواهند داشت؟

روار: آینده‌ی هر کشور و یا هر سرزمینی را جوانان تعیین می‌نمایند. در این مورد شکی نیست. زیرا در هر انقلاب، تغییر و تحول و ارتقای سطح دانایی و آگاهی هر کشوری جوانان نقش تاثیرگذاری داشته و در آن جوانان و زنان پیشاهنگی نموده‌اند. حتی پیشاهنگان انقلاب خلق‌های ایران در سال ۵۷، جوانان بودند. لازم است بدانیم که دیگر انقلابی با ذهنیتی مردسالار و یا به عبارت صحیح‌تر ذهنیتی که اکنون خامنه‌ای نمایندگی آن را می‌نماید، شکل نخواهد گرفت. در ایران انقلاب صورت گرفت اما ولایت‌فقیه امید را از جوانان سلب و سرکوب را گزینه‌ا‌ی مناسب برای خواسته‌ها و مطالبات جوانان تعیین نمود. اگر نقش جوانان در نظام رژیم ایران تعیین کننده بود، کودتای فرهنگی در سال ۵۹ شکل نمی‌گرفت، هدف از انقلاب فرهنگی از سوی رژیم ایران تضعیف نمودن جوانان و ضربه‌زدن به سازماندهی و اراده‌ی جوانان بود. هدف اصلی از این کودتا از میان برداشتن دو پتانسیل بزرگ ایجاد تغییر و تحولات در جامعه یعنی زنان و جوانان بود. اکنون نیز ما شاهد تکرر چنین سیاستی از سوی رژيم ایران هستیم. زمانی که رژیم ایران در برابر سازماندهی جوانان مانع‌سازی نمود تا تنها مطیع آنان باشند، بدین معناست که جوانان در آینده‌ی ایران تا زمانی که این نظام پابرجا باشد نقشی نخواهند داشت. 

خبرگزاری فرات نیوز: چرا در مقطع کنونی خامنه‌ای با دیدار و طرح‌های گوناگون در تلاش برای مهم انگاشتن نقش جوانان است؟

روار: باید به خوبی دانست که هدف، مهم جلوه دادن نقش جوانان نیست بلکه طرح دیگری در پشت پرده قرار دارد. ما در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ و اعتراضات دی‌ماه ۹۶ شاهد آن بودیم که جوانان بار دیگر مشروعیت نظام موجود را به چالش کشیدند. جوانان در برابر ذهنیت مردسالار و رژيم ایران بپاخواسته و خواستار سرنگونی رژيم موجود شدند. اما اکنون حاکمیت ایران خصوصا خامنه‌ای در تلاش است بار دیگر جوانان را در حلقه‌ی نظام قرار داده و جذب و هضم نماید. با این هدف که توسط جوانان جامعه را قتل‌عام و سرکوب نمایند. سخنان خامنه‌ای مبنی بر جوانان انقلابی حزب‌اللهی، جوانان انقلابی و جوانان، محافظین مرزهای ایران هستند، به معنی تلاش برای ملیتاریزه‌ نمودن جامعه به دست جوانان است.

خبرگزاری فرات نیوز: علی خامنه‌ای از شیوه‌ی مطالبه‌گری و آرمان‌گرایی بحث می‌نماید که باید انتقادها و اعتراضات، منطقی و با راهکار خود انجام بگیرند. نظر شما در این رابطه چیست؟

روار: جوانان پیشاهنگ انقلاب هستند. اما انقلاب صورت گرفته باید انقلابی باشد که منافع جامعه را مبدا و مبنا قرار دهد.  صورت گرفتن انقلاب لازم است بر پایه‌ی ذهنیتی دمکراتیک و مساوات‌طلبانه باشد. جوانان بایستی به صورتی رادیکال مواضع خود را در راستای تغییر و تحولی بنیادین اتخاذ نمایند. صرفا انتقاد و ارائه‌ی دیدگاه جوابگو نیست. زمانی که خامنه‌ای از شیوه‌ی مطالبه‌گری بحث می‌کند از منظری بحث می‌کند که منافع نظام را به خطر نیندازد. این درحالی است که جوانان با انواع سیاست‌های غیراخلاقی نظام روبرو هستند. قتل، سرکوب، مهاجرت، اشاعه‌ی فحشا، اعتیاد و خودکشی از جمله مواردی هستند که اکنون جوانان با آن دست به گریبانند. در کنار آن فرار مغزها به معضلی اجتماعی در ایران مبدل گشته است. اگر علی خامنه‌ای از جوانان خواستار پیشرفت  جهاد علمی است تا علم در ایران به مرتبه‌ای والا ارتقا پیدا نماید، نبایست از یاد برد که فرار مغزها در ایران روند صعودی دارد و این معضل محصول بر روی کار بودن ذهنیت موجود در ایران و تبعیت از سیاست‌های سرکوب و خشونت است.

خبرگزاری فرات نیوز: با توجه به مواردی که اشاره شد، جوانان در مقطع کنونی باید چه موضعی اتخاذ و چگونه خود را سازماندهی نمایند؟

روار: لازم است باری دیگر به مانند انقلاب ۵۷ جوانان نقش خود را ایفا نمایند. بایستی انقلابی که با رنج و زحمت تمام مردم ایران خصوصا جوانان و زنان شکل گرفت را از چنگ دیکتارتورها و دولت‌مداران باز پس گیرند. پیشاهنگی جوانان از هر نظر در سازماندهی نمودن جامعه ضروری است. اما ابتدا لازم است تمامی جوانان اعم از دانشجویان، کارگران و زنان جوان و... خود را سازماندهی نمایند. این سازماندهی بر منبای جنگ خلق انقلابی در راستای دفاع از جامعه در برابر دستگاه دولتی باشد و بدین‌گونه زمینه‌های انقلاب را فراهم آوردند. آشکار است نظام موجود دیگر با فریب‌ قادر به تداوم حاکمیت خود نیست. یگانه راهکار در برابر رژیم موجود در ایران، انقلاب است. انقلابی که به صورتی بنیادین شکل گیرد و تغییر و تحولات لازمه را ایجاد نماید. ما به عنوان جنبش‌آزادیخواهی‌ آپویی تلاش برای ایجاد انقلاب در ایران و روژهلات کوردستان به پیشاهنگی جوانان هستیم. در این راستا برای آغاز هر چه سریع‌تر این انقلاب و پیشاهنگی آن جوانان ایران و روژهلات کوردستان لازم است به صفوف گریلایی و مبارزات جنبش‌آزادیخواهی آپویی محلق شوند. کوهستان‌های کوردستان و گریلا کانون انقلاب در ایران و روژهلات کوردستان هستند. انقلابی بودن در کوهستان‌های سرفراز کوردستان شکل می‌گیرد.