اسرائیل به بیمارستانی حمله کرد: حداقل ۵۰۰ تن کشته شده‌اند

وزارت بهداشت و سلامت غزه اعلام کرد، اسرائیل به بیمارستان المعمدانی حمله کرده است و حداقل ۵۰۰ تن کشته شده‌اند.

براساس وزارت بهداشت و سلامت غزه، طی حمله‌ی اسرائیل به بیمارستان المعمدانی غزه، حداقل ۵۰۰ تن کشته شده‌اند.

براساس گزارش‌ها‌، تعداد افراد حاضر در این بیمارستان، شاید بیش از هزار نفر بوده باشند.

همچنین اسرائیل یک مدرسه تحت ادارەی سازمان ملل متحد را در اردوگاه پناهندگان المغازی در منطقه‌ی مرکز غزه را مورد هدف قرار داد که هزاران پناهنده در آن زندگی می‌نمایند. براساس گزارش‌ها‌، در نتیجه‌ی این حمله ۶ نفر کشته شده‌اند.