مدارکی مبنی بر جاسوسی آذربایجان با همکاری ترکیه در سوریه منتشر شد

یک مرکز تحقیقات روسی با تکیه بر نامه‌های محرمانه، جاسوسی کشور آذربایجان با همکاری حکومت اشغالگر ترکیه در سوریه را آشکار کرد.

مرکز تحقیقات خاورمیانه و آسیای مرکزی روسیه، به تعدادی نامه محرمانه دست یافت که فعالیت‌های جاسوسی آذربایجان در سوریه و دست داشتن این کشور در بحران سوریه را نشان می‌دهد.

این مرکز در این رابطه گزارشی منتشر کرده است که در آن آمده است:

 فردی با نام حسین ازبری، افسر دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی آذربایجان و مسئول هماهنگی نیروهای کشورش در سوریه، مسئول دارایی گروه تروریستی "سپاه مهاجرین و انصار" وابسته به سازمان تروریستی "تحریر شام" را به عهده دارد.

در ادامه‌ی این گزارش همچنین آمده است: حسین ازبری غیر از این مسئولیت همچنین مسئول نظارت بر جمع‌آوری کمک‌ها در ترکیه برای گروه‌های تبهکار در سوریه و به ویژه در ادلب را به عهده دارد.

این مرکز با تکیه بر برخی نامه‌های محرمانه آشکار کرد که فعالیت‌های جاسوسی دستگاه اطلاعاتی آذربایجان به طور کامل با همکاری دولت ترکیه انجام می‌شود و این کشور در بحران‌ها و تنش‌های سوریه به ویژه در استان ادلب دست دارد.