ترکیه برای تداوم اشغالگری‌ مابین خلق‌های منطقه تفرقه می‌اندازد

فواد مصطفی نماینده‌ی سفارت فلسطین در عراق در کنگره‌ی "به سمت دیالوگ عربی - کوردی موفق" از خلق‌های منطقه درخواست می‌کند تا با هم متحد شده و با کشورهای اشغالگر در خاورمیانه روبرو شوند.

روز شنبه گذشته در بغداد پایتخت عراق با حضور ۱۱۰ شخصیت برجسته از سرتاسر عراق، کنگره‌ی "بسوی دیالوگ عربی- کوردی پیروزمندانه" برگزار شد. این کنگره در راستای همزیستی خلق‌ها و جامعه‌ی دمکراتیک برگزار شد.

کنگره‌ی بسوی دیالوگ عربی-کوردی پیروزمندانه با ابتکار عمل آکادمی سیاست و اندیشه دمکراتیک و همکاری هر کدام از جمعیت آزادی برای کوردهای فیلی عراق، موسسه استاندار، سازمان حقوق بشر فرزندان شنگال و جمعیت دوستی کورد در پارلمان اروپا برگزار شد. این کنگره با حضور ۱۱۰ مهمان از شخصیت‌های برجسته، آکادمیسین، روشنفکران، نویسندگان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی از همه استان های عراق و باشور کوردستان از هر دو ملت کورد و عرب و همه گروه‌ها و ملیت‌ها و آیین‌های گوناگون عراق در آن شرکت کرده بودند.

یکی از کسانی که در این کنگره شرکت کرده بود، فواد مصطفی بود که به عنوان مشاور رسانه‌ای سفارت فلسطین در عراق، نمایندگی سفارت فلسطین در این کنگره را به عهده داشت.

'این کنگره به اساس صلح در منطقه تبدیل خواهد شد'

فواد مصطفی مشاور رسانه‌ای سفارت فلسطین در عراق در رابطه با اهمیت کنگره‌ی دیالوگ میان خلق‌های منطقه به خبرگزاری فرات گفت؛ این گونه کنگره‌ها بسیار مهم هستند و ارتباطات میان هر دو خلق عرب و کورد را نزدیک‌تر و عمیق‌تر می‌کنند. نزدیک‌ترین خلق‌ها به یکدیگر در خاورمیانه کوردها و عرب‌ها هستند. این کنگره‌ها سبب تقویت برادری میان کوردها و عرب‌ها و همچنین پیدا کردن راه‌حل مسائل و تنش‌ها و همچنین مبنای درک متقابل میان ملیتها در منطقه می‌شود. این کنگره به اساس صلح در منطقه  تبدیل می‌شود و منافع و حقوق ملیت‌ها توسط این گونه کنگره‌ها مشخص می‌شوند.

' ترکیه برای تداوم اشغالگری‌ مابین خلق‌های منطقه تفرقه می‌اندازد'

فواد مصطفی در رابطه با تلاش‌های دولت ترکیه برای اشغال نمودن و ایجاد اختلاف میان خلق‌های خاورمیانه گفت؛ از ۴۰۰ سال پیش ترک‌ها برای تحمیل حکومت خود بر منطقه نقشه‌ی تقسیم و متفرق کردن خلق‌ها و تضعیف دفاع در منطقه را برنامه‌ریزی کرده‌اند. برای تداوم حاکمیت خود بر کشورهای منطقه که ثروتمند هستند و دارای منابع طبیعی بسیاری می‌باشند، دست به چنین اقداماتی زده است. این تلاش‌ها نیز برای اشغال کشورهای منطقه سبب ایجاد شرایط داخلی نامساعد در کشورهای عرب و در خاورمیانه شده است.

'اشغالگران تلاش کردند تا خلق‌های منطقه را به جنگ با یکدیگر وادارند'

در پایان فواد مصطفی مشاور رسانه‌ای سفارت فلسطین در عراق در رابطه با راه‌های ایجاد صلح در منطقه گفت؛ کشورهای اشغالگر از زمان توافق سایکس- پیکو تلاش نمودند تا خلق‌های منطق را علیه دیگر به جنگ وادارند، تا کشورهای اشغالگر به غارت ثروت و سامان ملت‌های منطقه ادامه دهند. ملت‌های منطقه هزاران سال است با هم زندگی می‌کنند، به همین دلیل باید از راه دیالوگ و مذاکره همه‌ی جنگ‌های منطقه پایان یابد.