ورود وزیر امور خارجە آمریکا بە ترکیە

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجە آمریکا عصر روز گذشتە جهت اطلاع از ابعاد زمین لرزە باکور کوردستان وارد ترکیە شد.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجە ترکیە عصر روز گذشتە جهت اطلاع از ابعاد زمین لرزە روی دادە در مرعش، در باکور کوردستان عازم ترکیە شد، مولود چاوش اوغلو در پایگاە هوایی اینجرلیک از بلینکن استقبال نمود.

چاوش اوغلو و بلینکن با هلیکوپتر عازم هاتای شدند. سپس بلینکن با آسیب دیدگان این زمین لرزە دیدار کرد. پیش بینی می شود آنتونی بلینکن امروز عازم آنکارا شود.