روئسای عشایر طبقا: باید در مقابل فتنه هشیار باشیم!

عشیره‌های طبقا اعلام کردند، باید در مقابل کسانی که فتنه ایجاد می‌کنند و بویژه حکومت سوریه، هشیار باشند.

اعتراض و نارضایتی عشیره‌های عرب منطقه پس از کشته شدن متشر الحلف رئیس عشیره‌ی عگیدات در دیرالزور ادامه دارد. بسیاری طیفها در تلاشند تا در منطقه‌ی شرق دیرالزور تنش و ناآرامی ایجاد کنند، به همین دلیل مراکز نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک را هدف قرار دادند.

عشیره‌های عرب نیز این رخدادها را رد کرده و پشتیبانی خود از ق.س.د را اعلام کردند.

در مورد این رخدادها، عشیره‌های عرب حمس و حما که در طبقا مستقر هستند، بیانیه‌ای منتشر کرده و پشتیبانی خود را از ساکنین دیرالزور بویژه عشیره‌ی عگیدات اعلام کردند.

این بیانیه از طرف عشیره‌های عگیدات، عمور، حدید، مورالی و فویرا منتشر شد و از طرف شیخ سلطان الوقا یکی از بزرگان عشیره‌ی عگیدات در مهمانخانه‌ی شیخ حمید عبدالرحمان المحمد الفرج شیخ علاء در روستای سفاسه در شرق طبقا قرائت شد.

در این بیانیه ترور شیخ متشر الحلف با عنوان جنایتی بزرگ قلمداد شده و یادآوری شد که عشایر عرب می‌دانند چه کسی از این جنایت‌ بهره می‌برد.

همچنین در این بیانیه آمده است که هدف این قتل‌ها بر هم زدن ارتباط ق.س.د با خلق است. این حمله برنامه‌ریزی شده بوده و تلاش می‌کنند تا با ایجاد فتنه میان خلق و عشیره‌ها و ق.س.د اختلاف ایجاد کنند. به همین دلیل همه‌ی گروه‌ها مانند کوردها، عرب‌ها و سریانیان را هدف قرار می‌دهند.

همچنین برای اتحاد و همبستگی و رد کردن تنش‌ها و ناآرامی‌ها فراخوان داده شد و از مردم خواسته شد تا با هم ایستادگی کنند و فتنه‌گران را از منطقه بیرون کنند.