نقشه مزدوران ترکیه برای دزدیدن محصول زیتون یکی از روستاهای عفرین ناکام ماند

ساکنان روستای فریری از توابع بخش جندرس عفرین اشغالی اجازه ندادند مزدوران رژیم اشغالگر ترک محصول زیتون آنان را غصب کنند. در نتیجه میان ساکنان روستا و تبهکاران وابسته به ترکیه درگیری روی داده و یک جوان زخمی شد.

گروهک‌ مزدور الحمزه وابسته به رژیم ترکیه درصدد غصب محصول زیتون روستای فریری از توابع بخش جندرس عفرین اشغالی بودند. زنان روستا نقشه کثیف مزدوران طیب اردوغان را ناکام گذاشته و اجازه غصب محصول زیتون را ندادند. مزدوران سپس به زنان حمله‌ کرده و اقدام به شلیک هوایی کردند.

به نقل از منابع محلی پس از رویدادهای روز گذشته میان ساکنان روستای فریری و مزدوران رژیم ترکیه درگیری روی داده است و در نتیجه آن یک جوان اهل روستا زخمی شد. گروهک مزدور الحمزه که مستقیما از سازمان میت ترکیه دستور می‌گیرند با اسلحه‌های سنگین و دوشکا روستا را به محاصره درآوردند.

به نقل از خبرگزاری هاوار هویت جوان زخمی شده «احمد جمعه دیاب» (٢۵ ساله) اعلام شده است.