آلدار خلیل: در سال ٢٠٢٠ مبارزه بی‌وقفه‌ای پیش‌‌ رو داریم

آلدار خلیل عضو تَو-دَم با یادآوری رویدادهای سال ٢٠١٩ در شمال و شرق سوریه اظهار کرد:"مقاومت و مبارزه ما در سال ٢٠٢٠ بدون وقفه ادامه می‌یابد."

آلدار خلیل عضو شورای مدیریتی جنبش دمکراتیک در گفتگو با خبرگزاری فرات نیوز به ارزیابی تحولات سیاسی، نظامی، دیپلماتیک و اجتماعی سال ٢٠١٩ در شمال و شرق سوریه پرداخت.

خلیل در اظهارات خود به اهمیت سال ٢٠١٩ برای مبارزات دمکراتیک در کوردستان و سوریه اشاره کرد و افزود که در این سال آشکار شد که تمام دولت‌های اشغالگر و نیروهای بین‌المللی با سرکردگی دولت غاصب ترک خواهان نابودی دستاوردهای روژاوا و خلق‌های شمال و شرق سوریه هستند.

خلیل گفت که سال ٢٠١٩ همچنین برای دفاع از دستاوردها و شناساندن حقیقت انقلاب دمکراتیک به افکار عمومی بین‌المللی مرحله‌ای حیاتی بوده است.

روابط کوردها با کشورهای خارجی

خلیل به روابط دیپلماتیک کوردها در سال ٢٠١٩ با کشورهای منطقه و جهان اشاره کرده و افزود که کوردها برای اولین در این سطح فعالیت دیپلماتیک را به انجام رساندند. وی افزود:"سیستمی که از سوی جامعه مدیریت می‌شود در مرحله انقلاب گسترش یافت. پیش از این چنین سطحی از فعالیت دیپلماتیکِ [خودمدیریتی] وجود نداشته است. در سال ٢٠١٩ برای نخستین بار این سطح از فعالیت به انجام رسید، ویژگی سال ٢٠١٩ را می‌توان چنین برشمرد."

آلدار خلیل در این رابطه به واکنش‌های جوامع پیشرو و آزادیخواه در قبال حملات رژیم تبهکار ترکیه و همدستان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه در عرصه دیپلماتیک نیز خط سوم مبنا قرار داده شده، گفت که در سال ٢٠١٩ بر این مبنا اقدامات بسیار مفیدی به انجام رسیدند.

آلدار خلیل سپس به مقاومت خلق عفرین در برابر رژیم اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته‌اش اشاره نمود و اظهار کرد که عملیات نیروهای رهایی‌بخش عفرین و مقاومت خلق آن در سال ٢٠١٩ ادامه یافت. وی گفت که خلق عفرین با اراده و اصرار بر مواضع آزادیخواهانه در برابر اشغالگران پیروز می‌شود.

آلدار خلیل عضو شورای رهبری جنبش جامعه دمکراتیک (تَو- دَم) در پایان گفتوگو خاطرنشان کرد که در سال ٢٠٢٠ مبارزه بی‌وقفه‌ای علیه اشغالگری در باب، جرابلس، عفرین، سریکانی و گریسپی به انجام می‌رسد و بیرون راندن اشغالگران را اولویت مبارزه سال جدید خلق‌های شمال و شرق سوریه نامید.