آیتن آمَد: سکوت خیانت است!

آیتن آمد عضو شورای رهبری کنگره زنان کردستان اظهار کرد:"سکوت در قبال اعتصاب غذای ٧ هزار انسان که جانشان را به مرگ سپرده‌اند خیانت است. هر کسی آنچه که در توان دارد علیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ انجام دهد."

عضو شورای رهبری ک.ژ.ک به نمایندگی از جنبش آزادیخواهی زنان به اعتصاب کنندگان غذا درود فرستاده و اعلام کرد، این مقاومت به معنی تدوام خطمشی تاریخی پ.ک.ک است. آمد افزود:"این مقاومت با تاریخ پ.ک.ک عجین شده است. اگر به تاریخ پ.ک.ک نگاه کنیم بخوبی می‌بینیم که در سخت‌ترین مراحل همیشه پیشاهنگانی پیدا شده‌اند. همچنان که کمال پیر، خیری دورموش و رفقای آنان در زندان آمد مقاومت کرده و با اقدام فدایی به آزادی رسیدند امروز هم با پیشاهنگی لیلا گووَن بر ضد رژیم فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ مبارزه وارد مرحله تازه‌ای شده است. برای اولین بار در تاریخ ٧ هزار نفر به اعتصاب غذا دست زده و بر مقاومت پافشاری می‌کنند."

 

"اردوغان شکست خورد"

آمد خاطرنشان کرد که حکومت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ در انتخابات ٣١ مارس ناکام مانده و با اعتراض‌ به نتایج انتخابات سیاست‌های چرکین خویش را ادامه داده است. آمد افزود:"با شکست آ.ک.پ در انتخابات محلی می‌توان گفت که مقاومت به پیروزی رسیده است. نباید از یاد برد که کسب پیروزی با مقاومت اعتصاب غذا میسر شده است. میلیون‌ها انسان همصدا به دولت 'نه' گفتند. حکومت آ.ک.پ در انتخابات ٣١ مارس شکست خورد و با اعتراض به نتایج انتخابات سیاست‌های کثیف خود را ادامه داد. در مناطقی از کردستان که دموگرافی آن توسط رژیم ترک تغییر یافته است اردوغان مدعی پیروزی شد اما او تنها خود را فریب می‌دهد. ا.ک.پ مناطق استراتژیک ما را میلیتاریزه کرده و اینگونه رأی بهم زده است. این پیروزی نیست. همچنان که در دوره صدام حسین منطقه کرکوک خارج از محدوده پرواز ممنوع قرار گرفته بود امروز هم اردوغان راه صدام حسین را ادامه می‌دهد، اما هیچ دستاوردی کسب نکرده است."

 

"هر کسی آنچه در توان دارد انجام دهد"

آیتن آمد افزود:"باید از مقاومت مادران که در همبستگی با زندانیان اعتصاب غذا به تحصن دست زده‌اند حمایت کرد. زیرا تنها راه نجات ترکیه از وضعیت کنونی اتحاد است. آیتن آمد سپس افزود:"آنانیکه توان نجات ترکیه از این وضعیت بحرانی را دارند همانا میهن‌دوستان می‌باشند."

 

وی افزود: "تنها از میهن‌دوستان کرد سخن نمی‌گویم بلکه هدف سراسر ترکیه است. این امر با حمایت از اعتصابگران غذا فراهم می‌شود. باید به مادران تحصن کننده پیوسته و آنان را نیرومند نمود. تنها راه نجات ترکیه اتحاد است. سکوت در قبال ٧ هزار انسان که جان خود را در مقابل مرگ قرار داده‌اند خیانت است. هر کس علیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ هر آنچه در توان دارد باید انجام دهد. اگر یک کودک هفت ساله به لیلا گوون نامه می‌نویسد و از او حمایت می‌کند پس لاجرم بایست تمام جامعه در این مقطع شرکت کنند. از این رو باید خلقمان و هواداران دمکراسی بپاخواسته و فعالیت‌های خود را گسترش دهند."