داعش در آستانه‌ی نابودی است

امروز می توانیم روستاها را پاکسازی نماییم، اما داعش از کودکان و زنان فراوانی به عنوان سپر زنده‌ی دفاعی استفاده می‌نماید. از همین‌رو فرماندهان ما اجازه‌ی حمله را صادر نکرده و با دقت فراوان عملیات را ادامه می‌دهیم

داعش در یک منطقه‌ به مساحت چهار کیلومتر در محاصره قرار گرفته است که شهرک باخوز و دو روستا را در بر می‌گیرد. نیمی از ان در دست میروهای سوریه‌ی دمکراتیک و نیمی از آن نیز در دست تبهکاران داعش می‌باشد که با خانواده‌های خود و دیگر غیر نظامیان در این منطقه تجمع نموده‌اند. این شهرک در مرز عراق قرار گرفته و از توابع شهر قائم می‌باشد. صدای گلوله در آن شنیده می‌شود.  نیروهای سوریه‌ی ددمکراتیک در فاصلهه‌ی  ۵٠٠ متری تبهکاران داعش قرار دارند.

 

محسن تیرخ ریاست نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک را در این بخش بر عهده دارد. از رقا تا باخوزه به جنگ علیه داعش پرداخته است. تیرخ می‌گوید: ما همین امروز می‌توانیم روستاها را پاکسازی نماییم، اما از انجا که داعش از کودکان و زنان خود به عنوان سپرهای زنده استفاده می‌کند فرماندهان ما اجازه‌ی پاکسازی کامل را نداده‌اند. ما نیز به همین علت با دقت فراوان عمل می‌کنیم.

 

طبق گفته‌های فرماندهان نیروهای دمکراتیک سوریه، در همین ماه داعش به لحاظ نظامی کاملا نابود خواهد شد، اما نمی‌توان با دقت روز موعود را مشخص کرد. از سوی دیگر نابودی کامل داعش در ابعاد دیگر آن سال‌ها طول خواهد کشید. خانواده‌های آزاد شده‌ی باخوز که به نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک پناهنده می‌شوند اظهار می‌دارند که هیچگاه به داعش باوری نداشته‌اند. ما بسیاری از این افراد را دیده و با آن‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم، این افراد از تمامی نقاط جهان به این منطقه امده‌اند، در میان آن‌ها می‌توان ترک، فرانسوی، آلمانی و عراقیان را دید.

 

ام عبدالله زن پنجاه ساله‌ای که آزاد شده است، اصالتا از شهر قونیه‌ی ترکیه بوده و ۴ سال قبل به نواحی نحت نفوذ داعش آمده است. مایل به آشکار کردن نام حقیقی خود نبود. او به خبرنگار فرات نیوز گفت: پسرم و همسرم هنوز نیز در باخوزه هستند. آن‌ها در این شهر مانده‌اند.

 

هنگامی که در ارتباط با نحوه‌ی زندگی از وی پرسش کردیم جواب داد: طی چند روز اخیر در وضعیت نامساعدی به سر می‌بردیم.  اما قبلا فرایض دینی و شریعت خود را به جای می‌آوردیم. هر آنچه را می‌خواستیم در داعش وجود داشت. در میان این خانواده‌هایی که به نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک پناه آورده بودند زنی از فلوجه‌ی عراق نیز حضور داشت که خود را فاطمه مصطفی معرفی می‌کرد. در ارتباط با وضعیت باخوزه گفت: همسر من به ترکیه رفته است. نیروهای داعش از مرز بین جرابلس و ادلب به ترکیه می‌روند.

 

تمامی زنان با چند فرزند خود به نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک پناهنده شده‌اند. نامی بیشتر کودکان پسری که طی ۵ سال اخیر متولد شده‌اند عمر است. از نظر داعش این اسم سنی بودن ساختار داعش را بازتاب می‌دهد.

 

بسیاری از غیر نظامیان از دست داعش فرار و هنگامی که به نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک می‌رسند، از پشت مورد هدف تبهکاران داعش قرار می‌گیرند. هنگامی که خبرنگاران فرات در این منطقه حضور داشتند گروهی از غیر نظامیان به نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک پیوستند، زنی با نام اسما از پشت مورد هدف نیروهای داعش قرار گرفت. این وضعیت هر روز تکرار می‌شود. غیر نظامیان و خانواده‌های داعش که از دست نیروهای داعش فرار کرده‌اند، بعد از بازرسی توسط نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک و ائتلاف به کمپ هولی انتقال می‌یابند.