"دولت ترک ٣٧ بار آتش‌بس را نقض کرد"

ردور خلیل مسئول روابط عمومی نیروهای سوریه دمکراتیک اعلام کرد که دولت ترک از ١٨ اکتبر – آغاز آتش‌بس با میانجیگری آمریکا- تاکنون ٣٧ بار با نقض آتش‌بس به حملات هوایی و زمینی علیه نیروهای سوریه دمکراتیک دست زده است.

   ردور خلیل در گفتوگو با خبرگزاری هاوار تأکید کرده است که برخلاف ادعاها دولت‌ اشغالگر ترک بدون وقفه به نقض آتش‌بس ادامه داده است.

   خلیل یاداور شده است که دولت ترک به مفاد آتش‌بس پایبند نبوده و حملات به شمال و شرق سوریه را ادامه داده است.

   مسئول روابط عمومی نیروهای ق.س.د آمار حملات رژیم تبهکار ترکیه را با افکار عمومی در میان گذاشت.

   بنابر این آمار رژیم سفاک ترکیه در چهار روز گذشته ١٠ حمله هوایی و ٢٧ حمله زمینی را به شمال و شرق سوریه انجام داده است.

   آمار حملات رژیم ترک به تفکیک روز:

جمعه (١٨ اکتبر ٢٠١٩/ ٢۶ مهر ١٣٩٨)

 •    حملات هوایی: ٧
 •    حملات زمینی: ۵
 •    حملات توپخانه‌ای:  ۴
 •    تعداد شهیدان ق.س.د: ٩ مبارز
 •    تعداد زخمی‌های ق.س.د: ۴١ مبارز

 

شنبه (١٩ اکتبر ٢٠١٩/ ٢٧ مهر ١٣٩٨)

 •    حملات هوایی: ٣
 •    حملات زمینی: ٢
 •    حملات توپخانه‌ای: ٣
 •    تعداد شهیدان ق.س.د: ١٧ مبارز
 •    تعداد زخمی‌های ق.س.د: ٢۵ مبارز

 

یک‌شنبه (٢٠ اکتبر ٢٠١٩/ ٢٨ مهر ١٣٩٨)

 •    حملات هوایی: ٢
 •    حملات زمینی: ١
 •    حملات توپخانه‌ای: ۴
 •    تعداد شهیدان ق.س.د: ١۶ مبارز
 •    تعداد زخمی‌های ق.س.د: ٣ مبارز

 

دوشنبه (٢١ اکتبر ٢٠١٩/ ٢٩ مهر ١٣٩٨)

 •    حملات هوایی: ١
 •    حملات زمینی: ٢
 •    حملات توپخانه‌ای: ٣
 •    تعداد شهیدان ق.س.د: ١۵ مبارز
 •    تعداد زخمی‌های ق.س.د: ٢١ مبارز