ربودن ۵ شهروند عفرین از سوی رژیم اشغالگر ترکیه

مزدوران رژیم غاصب ترک ۵ شهروند عفرین را ربودند.

دولت اشغالگر ترک و مزدورانش به جنایت‌های وحشیانه علیه غیرنظامیان عفرین ادامه می‌دهند.

گزارش‌های دریافتی حاکی از ربودن ۵ شهروند عفرینی توسط مزدوران رژیم اشغالگر ترک است.

از محل نگهداری و سرنوشت ربوده‌شدگان اطلاعی در دست نیست.

فرقه ١١٢، گروهک مزدور ترکیه در حمله به روستای بادینا در بخش راجو سه روستانشین به نام‌های مصطفی ایبیش، محمد خلیل شعبان و احمد عارف را ربودند.

همچنین گروهک مزدور «محمد فاتح» ترکیه دو تن از ساکنان روستای بریمج در بخش مباتا را به نام‌های صهبی قاسمو و محمد عبدو ربودند.