"زمانی که کوردها در این منطقه می‌جنگیدند، هیچ حکومتی در آمریکا وجود نداشت"

لطیف فاتح فرج در رابطه با تهدیدهای دولت ترکیه علیه روژاوای کوردستان و واکنش آمریکا گفت، "زمانی که کوردها در این منطقه مبارزه می‌کردند، آمریکا حتی حکومت هم نداشت."

   لطیف فاتح فرج در مورد تهدیدهای دولت ترکیه علیه روژاوا و موضعگیری آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات اعلام کرد، "کورد باید این حقیقت را بداند که نباید به ابرقدرتها و یا کشورهایی که مطمئن نیستند و بویژه آمریکا پشت ببندد چون آن اندازه که به فکر منفعت خود هستند به فکر ملتها و دمکراسی نیستند".

   در رابطه با تهدیدات علیه خاک روژاوا لطیف فاتح معتقد است، این تهدیدها زیاد موثر نخواهند بود چون کوردها در طول تاریخ همیشه در حال مبارزه بوده‌اند و همیشه در منطقه مانده‌اند. ممکن است با ژینوساید و قتل‌عام مواجه شده باشند اما هرگز نابود نشده‌اند.

   وی همچنین گفت، "تنها درخواست ما از ابرقدرتها این است که سلاحهایی را که به کشورهای این منطقه میفروشند را علیه ما به کار نگیرند، ما به آمریکا و اروپا نیازی نداریم و نمیخواهیم آنها برای ما بجنگند".

​​​​​​​   لطیف فاتح در مورد تهدیدهای دولت ترکیه اعلام کرد، "ترکیه آن کشوری که خود تبلیغ می‌کند، نیست. ترکیه می‌تواند تا چند سال دیگر باکور را ساکت کند؟ تا چند سال دیگر میتواند در روژاوا و باشور با کوردها دشمنی کند؟ ترکیه در حال حاضر ۴۵۰ میلیارد دلار بدهکار است و با یک فشار کوچک دچار فروپاشی میشود. سلاحهایی نیز که از کشورهای ابرقدرت خریداری کرده نتوانسته‌اند  ترکیه را به هدف برسانند و مسئله کورد را در این منطقه پایان دهند."