سیپان حمو: روسیه مرتکب اشتباهی تاریخی شد/ ترکیه در ١١ جبهه تلفات سنگینی برجا گذاشت

سیپان حمو فرمانده کل یگان‌های مدافع خلق با اعلام آنکه روسیه با تأئید حمله ترکیه به عفرین مرتکب اشتباه بزرگی شده است گفت پیروزی مقاومت عفرین در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد.

سیپان حمو فرمانده کل یگان‌های مدافع خلق با اعلام آنکه روسیه با تأئید حمله ترکیه به عفرین مرتکب اشتباه بزرگی شده است گفت پیروزی مقاومت عفرین در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد.

 

سیپان حمو گفت حکومت ترکیه دشمن کردهاست و از هجوم آن به عفرین نباید تعجب کرد، اما روسیه با گشودن حریم هوایی سوریه بر ترکیه مرتکب اشتباهی بزرگ شد. روسیه تصور می‌کند که اردوغان برای پایان جنگ در سوریه به آن کمک خواهد کرد غافل از آنکه ترکیه در فکر بازگشت به دوران عثمانی‌هاست.

 

فرمانده کل یگان‌های مدافع خلق گفت بیش از سه هفته است که ارتش اشغالگر ترکیه با نیروی هوایی و انواح سلاح‌های سنگین و ممنونه هجوم وحشیانەای به عفرین انجام داده و جای تأسف دارد که جهان ساکت است. اگر اقدامی جدی برای توقف حملات صورت نگیرد نیروهای بین‌المللی در وحشیگری علیه مردم عفرین سهیم شدە اند. ی.پ.گ همان نیرویی بود که به نمایندگی از سوی جهان، داعش را در رقا پایتخت آن ساقط کرد.

 

سیپان حمو گفت با این وجود یگان‌های مدافع خلق به نبرد قهرمانانه خود در عفرین ادامه خواهند داد. مبارزان و مردم عفرین با پرداخت بهایی سنگین به یک افتخار تاریخی دست یافتەاند. ضربات کشندەای به نیروهای اشغالگر زده شده و کسی نباید شک کند که عفرین تا آخرین نفس مقاومت خواهد کرد. حق با عفرین است. عفرین سرزمین ما و ترکیه یک نیروی اشغالگر است.

 

سیپان حمو از وجود یازده جبهه جنگ دورادور کانتون عفرین خبر داد و گفت دلاوری و تاکتیک مبارزه یگان‌های مدافع خلق دشمن را به زانو درآورده است.

 

او گفت ارتش ترکیه دیروز با هجوم همزمان از چند منطقه سعی در پیشروی کرد اما تلفات سنگینی بر جا گذاشت. شصت تا هفتاد نظامی کشته شدند اما ترکیه فقط مرگ ١١ تن را اعلام کرد. مبارزان دو فروند هلی‌کوپتر را ساقط کردند. این تلفات سنگین در حالی بود که ترکیه علاوه بر استفاده از توپ و تانک و هواپیماهای جنگی، از منطقه اسکندرون مدام حملات موشكی علیه عفرین انجام می‌دهد.

 

فرمانده کل ی.پ.گ تأکید کرد: تاریخ این روزها را از یاد نخواهد بود. مسئولیت پایان دادن به بلای اردوغان در منطقه بر دوش ما افتاده و آنرا انجام خواهیم داد.

 

سیپان حمو در مورد ادعای ترکیه درباره عدم حمله به غیرنظامیان گفت: نود درصد حملات ترکیه معطوف غیرنظامیان است. هدف اصلی آنها مرعوب کردن مردم برای ترک عفرین است. مردم ما به دروغ‌گویی‌های اردوغان و تبلیغات رسانەهای ترکیه توجه نمی‌کنند. اراده خلق کرد سست نخواهد شد. حکومت ترکیه از جانفشانی زنان و مردان ما و شکست در عفرین خوف دارد.