عملیات گریلایی در خاکورک

نیروهای گریلای ه.پ.گ در خاکورک علیه ارتش اشغالگر ترکیه عملیاتی را به انجام رساندند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، امروز در ساعت ۱۵ نیروهای گریلا در تپه شهید درویش نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه را هدف قرار دادند. دربارەی نتایج این عملیات اطلاعاتی بدست نیامده است.

  تاکنون مرکز خبررسانی ه.پ.گ دربارەی این عملیات اطلاعاتی منتشر نکرده است.