فرماندهی ی.ر.ک: آماده‌ایم از روژاوا دفاع کنیم

فرماندهی قرارگاه یگانهای مدافع روژهلات کوردستان در بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرده است که آماده کمک به نیروهای سوریه دمکراتیک، ی.پ.گ و ی.پ.ژ است

   در بیانیه ی.ر.ک آمده است:
   "در ٢١مین سالرووز توطئه ٩ اکتبر علیه رهبر آپو دولت اشغالگر و فاشیست ترک حمله‌ای گسترده را علیه روژاوای کودستان و خقلمان آغاز کرد. این حمله با هدف محو دستاوردهای خلقمان و طیف‌های دیگر روژاوای کوردستان و شمال سوریه است. تداوم توطئه و قتل‌عام کوردهاست. همچنین دولت فاشیست ترک و تبهکارانش اینگونه خواهان محو تنها مأمن زندگی آزاد انسان در خاورمیانه بر روی نقشه‌ جهان می‌باشند، کوردهای آزاد را شکست داده و با نام کورد و کوردستان چیزی باقی نگذارند. این حمله وحشیانه نه تنها یورش به پروژه دمکراتیک و روژوای کوردستان بلکه در همان حال حمله به تمام کوردها و میهنِ مقدس و شهیدپرور کوردستان است.

   بر اساس درخواست بسیج عمومی برای حفاظت از روژاوای کوردستان ما به عنوان یگانهای مدافع روژهلات کوردستان ی.ر.ک آمادگی خود را برای دفاع از روژاوای کوردستان اعلام میکنیم. در این برهه‌ی تاریخی حفاظت و صیانت از روژاوا و شمال سوریه را وظیفه‌ای ملی، انقلابی، اخلاقی و انسانی میدانیم. با این عقیده و باور به عنوان نیروهای مدافع روژهلات کوردستان برای دفاع از هر وجب از خاک مقدس کوردستان آماده‌ایم و حمایت خود را از نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک، ی.پ.گ و ی.پ.ژ اعلام میکنیم.

   معتقدیم که مقاومت شرافتمندانه‌ی خلق‌های روژاوا و شمال سوریه مشروع است و برای محافظت از همه‌ی خلق‌های کوردستان و منطقه‌ی خاورمیانه است. برای دفاع از این بخش از خاک و آزادی انسانیت نیاز به مقاومت و مبارزات ملی وجود دارد. زمان، زمان مقاومت و به پا خواستن ملی است، زمان جنگ ملی است. زمان آن است که هر فرد کورد به عنوان مبارز، جنگاور و گریلا اسلحه برداشته و به میدان جنگ برود. این جنگ، جنگ همه‌ی کوردها، دوستان آنها و آزادیخواهان علیه اشغالگری و فاشیسم نوه‌های عثمانی و مغولهای غارتگر است. جنگ پیروزیست و تا تحقق ظفر با شعار آزادی و پیروزی، پرچم سبز و سرخ و زرد آزادی را در میدان جنگ و مقاومت برافراشته کنیم.

   همچنین خلقمان در روژهلات کوردستان با حس میهن‌دوستی و انقلابی یک بار دیگر از روژاوای کوردستان حمایت کردند. به حمایت خلقمان و بویژه به شرکت کنندگان در راهپیماییها علیه فاشیسم و اشغالگری درود میفرستیم. این امر نشان دهنده‌ی نیروی متحد کوردهاست و باید این حمایتها را گسترده‌تر کنیم و همه‌ی اقشار روژهلات کوردستان، نیرومندتر در آن شرکت کنند.

   در پایان از همه‌ی زنان و جوانان کوردستان، جوانان فارس، آذری، عرب، بلوچ، بختیاری، مازنی و گیلکی و.. میخواهیم تا آنهایی که میخواهند اسلحه برداشته و بجنگند به صفوف نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک، ی.پ.گ و ی.پ.ژ بپیوندند و سنگرهای جنگ را در هر کوچه، خیابان و کوهستان کوردستان پر کنند. تا در مرحله‌ی پیروزی همه با هم پیروز شویم.

   فرماندهی یگانهای مدافع روژهلات کوردستان ی.ر.ک"