قهرمانان جانباخته مقاومت تاریخی عفرین در مراسمی باشکوه تشییع شدند

پیکرهای ١٨ شهید مقاومت تاریخی عفرین با شرکت هزاران نفر از شهروندان بسوی آرمگاه شهید آوستا خابور بدرقه گردیدند

پیکرهای ١٨ شهید مقاومت تاریخی عفرین با شرکت هزاران نفر از شهروندان بسوی آرمگاه شهید آوستا خابور بدرقه گردیدند

 

هزاران نفر از شهروندان اقلیم عفرین پیکرهای مبارزان نیروهای وظیفه عمومی به نام‌های دلدا توبال، حسین نبو، محمد مصطفی، مظلوم رشو، عثمان نسان و مبارزان ق.س.د باهوز جودی، محمد مامو، باسل خلیل، علی حسین، ذکریا حسو، شیخموس مصطفی، رناس سیپان عثمان، چکدار سوزدار عبدالله و همچنین مبارز ی.پ.ژ برفین زیلان، اعضای نیروهای دفاع اجتماعی محمد رشو، عثمان نسو و شهید غیرنظامی حیدر سیدو را طی مراسمی شایسته بسوی آرامگاه شهید آوستا خابور تشییع کردند.

 

در این مراسم اعضا و مسئولان جنبش دمکراتیک، مجلس موسسان فدرالیسم دمکراتیک شمال سوریه، مسئولان خودمدیریتی دمکراتیک کانتون عفرین هیئت نمایندگان جنوب کردستان در این مراسم حضور داشتند.

 

کاروان حامل پیکر شهدا پس از تحویل پیکر شهدا از بیمارستان مرکزی عفرین بسوی آرامگاه شهید آوستا در وستای کفر شیله رهسپار شدند. انبوه خلق در مسیر تشییع پیکر شهدا با در دست داشتن پرچم‌ها و سمبل‌های انقلاب شمال سوریه و جانباختگان مقاومت عفرین شعارهایی در اعلام وفاداری به آرمانهای آنان سردادند و به مقاومت عفرین درود فرستادند.

 

با رسیدن به آرامگاه مراسم سان نظامی برگزار گردید و سپس هر کدام از حسن برکو به نمایندگی از مجلس خانواده شهدا، مصطفی حسن رییس مشترک کانتون کوبانی و احمد سلطان جانشین فرماندهی کل جیش الثوار سخنانی ایراد کردند. احمد سلطان در اظهارات خود با تجلیل از مقام رفیع شهدا افزود:"هدف دشمنانی که با نام "شاخه زیتون به عفرین حمله‌ور شدند در دزیدن مرغ روستائیان برملا شد."

 

پیکر شهدا با طنین شعار وفاداری به شهدا به خاک سپرده شدند.