ق.س.د چهار حمله ارتش ترکیه را درهم شکست؛ دست کم ٢٣ نظامی و تبهکار کشته شدند

روز گذشته ارتش غاصب ترکیه و مزدورانش در چهار نوبت مختلف به مواضع مبارزان ق.س.د در روستاهای درسوان، عرب ویِران و تپه شمشَک منطقه شیِرا کانتون عَفرین حمله کردند

روز گذشته ارتش غاصب ترکیه و مزدورانش در چهار نوبت مختلف به مواضع مبارزان ق.س.د در روستاهای درسوان، عرب ویِران و تپه شمشَک منطقه شیِرا کانتون عَفرین حمله کردند.

 

مبارزان ق.س.د تمام این حملات را درهم شکسته و ضربات سنگینی را به نظامیان غاصب ترکیه و تبهکاران وابسته به او متحمل کردند.

 

در پاسخ نیروهای سوریه دمکراتیک دست کم ٢٣ نظامی ترکیه و تبهکار به هلاکت رسیده و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

 

ارتش ترکیه مجبور به فرار از میدان کارزار شد.