ق.س.د: ۲۴ مبارز خود را که در دست داعش اسیر بودند را آزاد نمودیم

​​​​​​​نیروهای سوریه دمکراتیک ق.س.د اعلام کرد، ۲۴ مبارز خود را که در دست تبهکاران داعش اسیر شده بودند، آزاد نموده‌اند

ق.س.د اعلام کرد، آنها ۲۴ مبارز خود را که در دست داعش اسیر بودند آزاد نمودند.

در بیانیه‌ی ق.س.د آمده است:"تلاش برای آزادسازی غیرنظامیان از دست تبهکاران داعش ادامه دارد. در همین راستا نیروهای ما بر اساس موازین اخلاقی و نجات زندگی غیرنظامیان بدون وقفه به تلاش ادامه خود ادامه میدهند تا غیرنظامیان را از خطر نجات دهند.

نیروهای ما هزاران غیرنظامی و مبارزان اسیر در دست تروریستها را آزاد نمودند. نیروهای ما موفق شدند ٢۴ مبارز اسیرمان را از چنگ آزاد کنند."