مبارز ی.پ.ژ: ما پیروز خواهیم شد

یکی از مبارزان ی.پ.ژ در جبهه ی عین عیسی اعلام کرد، حملات هرچقدر که سنگین باشند، مقاومت ادامه دارد و آنها پیروز خواهند شد.

جاندا یکی از مبارزان ی.پ.ژ در جبهه‌ی عین عیسی علیه اشغالگری دولت ترکیه و تبهکارانش مقاومت می‌کند.

   وی در مورد مقاومتش گفت: "ما برای روژاوا و همه ی سوریه مقاومت می‌کنیم. ما روحیه‌ی بالایی داریم، ما به خوبی می‌دانیم که پیروز خواهیم شد. ما تا آخرین لحظه حاضریم به وظایف خود در قبال خلق و هر چهار بخش کوردستان عمل کنیم. هر کاری که می‌خواهند بکنند ما حتی اگر همه‌ی دنیا دشمنمان باشد با آنها مقابله خواهیم کرد. ما به مقاومت خود افتخار می‌کنیم. هرگز اراده مان ضعیف نمی‌شود و جانمان را برای خلقمان می‌دهیم. ما هدفی داریم و پس از این همه سال از آن دست نخواهیم کشید. به همین دلیل با اراده‌ای قوی مقاومت می‌کنیم."