منبج؛ سه سال پس از آزادی در گفتوگو با شروان درویش

شروان درویش گفت، "در مدت این ۳ سال اتحاد در میان گروههای مختلف شهر منبج بسط یافته است. پس از آنکه شهر از دست تبهکاران داعش نجات یافت، شهر را به شورایی غیرنظآمی واگذار کردیم، تا به حال نیز کارها به خوبی و با موفقیت انجام شده‌اند."

   به مناسبت سومین سالگرد آزادسازی شهر منبج، خبرگزاری فرات با شروان درویش سخنگوی شورای نظامی منبج گفتوگویی انجام داد.

   وی در مورد ۳ سال گذشته و تهدیدهایی که علیه آنها وجود داشته است، سخن گفت، وی گفت: "در مدت این سه سال همبستگی میان گروهای مختلف منبج بسط یافته است. پس از آزادسازی شهر از دست تبهکاران داعش، اداره آنرا به شورایی متشکل از غیرنظامیان واگذار کردیم و تاکنون نیز کارها به خوبی و با موفقیت انجام میشوند".

   تشکیل شورای نظامی
   شورای نظامی منبج چندین مرحله را پشت سر گذاشت. شروان درویش در مورد این مراحل گفت: "همانطور که آزادسازی بسیار مهم بود، پس از آن نیز محافظت از شهر بسیار حائز اهمیت بود. نیرویی که در تشکیل نیروی ما همکاری نمودند ی.پ.گ و ی.پ.ژ بودند که [پس از واگذاری منطقه به نیروهای ما] از شهر عقب‌نشینی کردند. شورای ما برای از بین بردن داعش در رقا، طبقا و باغوز دوشادوش ق.س.د مبارزه کرد. پس از آن وارد مرحله‌ی جدیدی شدیم و منبج با تهدیدهای تازه‌ای روبرو شد. چه از سوی ترکیه و چه از سوی تبهکاران داعش. ما سازمان را تقویت کردیم تا در مقابل حملات داعش و اطرافیان مانند ترکیه، آماده باشیم".

   منبج یک الگوست
   شروان درویش در مورد منطقه‌ی امن به منبج اشاره کرده و گفت:"امنیتی که الان در منبج وجود دارد خوب است. میتوان گفت، تبلیغاتی که ترکیه علیه شرق فرات انجام میدهد، واقعیت ندارند. اما برای پیشگیری از جنگ، ایجاد منطقه‌ای مانند منبج خوب است. اگر این منطقه‌ی امن مانع ایجاد جنگ و آواره شدن مردم شود، خوب است اما اگر سبب ایجاد جنگ تازه و آواره شدن مردم منطقه شود، ما هرگز آنرا نمی‌پذیریم".